B - Valníkové nadstavby

Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail: info@ital-accessori.sk Predaj autodoplnkov a komponentov pre nadstavby nákladných a úžitkových automobilov.

B 1 1 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové profily, profily ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk 117784 25 350 15 112222 350 25 13 116830 25 300 15 hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 116830 Hliníková bočnica 300 mm Aluminium sideboard profile 300 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 3,213 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 117784 Hliníková bočnica 350 mm Aluminium sideboard profile 350 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 3,308 kg/m hliník/alumin. meter 112222 elox./eloxed 3,640 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 114505 Hliníková bočnica 400 mm Aluminium sideboard profile 400 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 4,700 kg/m hliník/alumin. meter 115305 elox./eloxed 4,109 kg/m hliník/alumin. meter 116018 elox./eloxed 4,285 kg/m hliník/alumin. meter 113367 elox./eloxed 4,209 kg/m hliník/alumin. meter 116014 elox./eloxed 3,890 kg/m hliník/alumin. meter 116016 elox./eloxed 3,940 kg/m 114505 115305 116018 113367 116014 400 10 400 400 13 400 15 400 1,7 1,7 2,2 116016 27,6 400 1,7 1,7 2,3 2,2 2,4 Aktualizované - Updated 2/0/2016

hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113385 Stredný bočnicový plný profil 200 mm Central sideboard full profile 200 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 2,152 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113635 Stredný bočnicový plný profil 100 mm Central sideboard full profile 100 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 1,244 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113474 Spodný bočnicový profil s jazýčkom 200 mm Bottom sideboard profile with edge 200 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 2,538 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113475 Spodný bočnicový profil 220 mm Bottom sideboard profile 220 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 2,581 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113477 Stredný bočnicový plachtový profil 200 mm Central sideboard tarpaulin profile 200 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 2,020 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113634 Stredný bočnicový plachtový profil 100 mm Central sideboard tarpaulin profile 100 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 1,023 kg/m B 1 2 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové profily, profily ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk 113474 113475 25 25 220 200 15 113477 113634 25 25 200 100 25 199,7 100 25 113385 113635 Aktualizované - Updated 2/0/2016

B 1 3 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové profily, profily ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113478 Horný bočnicový profil 200 mm Top profile 200 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 2,157 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113637 Horný bočnicový profil 100 mm Top profile 100 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 1,201 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 117071 Šípový profil 150 mm Side profile 150 mm Povrch.úprava Surface treat. 1,860 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 117070 Šípový profil 100 mm Side profile 100 mm Povrch.úprava Surface treat. 1,310 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113219 Hliníkový profil podplachtový 100x25 mm Tarpaulin profile 100x25 mm Povrch.úprava Surface treat. 0,985 kg/m 113478 113637 25 200 25 100 113219 117071 100 100 150 25 25 25 10 117070 hliník/alumin. čierna/black meter kus/piece Váha/Weight Váha/Weight Materiál/Mat. Farba/Color MJ/UM MJ/UM Kód/Code Kód/Code 119040 461025 Profil rámu CS 70x35 mm Frame profile CS 70x35 mm Záslepka do podplachtového profilu Edging plug for tarpaulin profile Povrch.úprava Surface treat. Rozmery Dimensions surový/raw 100x25 surový/raw surový/raw 1,530 kg/m 0,015 kg 35 30 5 70 2,5 5 5 1,4 1,3 1,5 40 Ø8 surový/raw Aktualizované - Updated 10/0/2020 85 32 hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 119041 Profil rámu OMEGA 85x32 mm Frame profile OMEGA 85x32 mm Povrch.úprava Surface treat. surový/raw 2,120 kg/m

Hliníkové bočnicové profily Aluminium sideboard profiles B 1 4 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové profily, profily ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk 400 500 600 800 1000 113478 113474 113474 113474 113474 113474 113474 113474 113478 113478 113478 113478 113478 113478 113477 113634 113634 113634 113635 113477 113385 113477 113385 113634 113634 113477 113635 113385 113385 Aktualizované - Updated 2/0/2016

B 1 5 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové profily, profily ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 11/0/2019 Šípový profil WAVE - 110 mm Side profile WAVE - 110 mm hliník/alumin. hliník/alumin. hliník/alumin. meter meter meter Váha/Weight Váha/Weight Váha/Weight Materiál/Mat. Materiál/Mat. Materiál/Mat. MJ/UM MJ/UM MJ/UM Kód/Code Kód/Code Kód/Code 113220 117072 113390 Hliníkový profil podplachtový WAVE - 100x25 mm Tarpaulin profile WAVE - 100x25 mm Povrch.úprava Surface treat. Povrch.úprava Surface treat. Povrch.úprava Surface treat. 0,905 kg/m 1,080 kg/m 2,236 kg/m surový/raw surový/raw surový/raw Stredný bočnicový profil WAVE 233 mm Central sideboard profile WAVE 233 mm hliník/alumin. hliník/alumin. hliník/alumin. meter meter meter 113221 117073 113391 0,905 kg/m 1,080 kg/m 2,236 kg/m elox./eloxed elox./eloxed elox./eloxed 100 1,25 0,5 1,25 25 R3,5 R1 55 103,25 233 0,5 0,5 1,25 1,3 1,3 60 110 24 25 Šípový profil WAVE - 150 mm Side profile WAVE - 150 mm hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 117077 Povrch.úprava Surface treat. 1,400 kg/m surový/raw hliník/alumin. meter 117078 1,400 kg/m elox./eloxed R3,5 R1 75 0,5 1,25 60 150 24

B 1 6 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové profily, profily ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 3/0/2018 hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 110326 Lemovací profil "U" 25 mm Edging profile "U" 25 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 0,729 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 110327 Lemovací profil "H" 25 mm Edging profile "H" 25 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 1,010 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 112060 Lemovací profil "H" 25 mm Edging profile "H" 25 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 0,970 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 111620 Bočný lemovací profil pre MAX Side edging profile MAX Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 0,805 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 111094 Zadný lemovací profil pre MAX Rear edging profile MAX Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 1,220 kg/m 15,5 25,5 9 11 40 25,5 30,5 33,5 64 60 40 25,5 5 3 40 25,5 25,5 3 40 19 59

ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk B 1 7 Aktualizované - Updated 2/0/2019 hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 110899 Bočný lemovací profil K20 pre Kinnegrip Side edging profile K20 for Kinnegrip Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 1,290 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 110827 Bočný lemovací profil K20 pre Kinnegrip 27 mm Side edging profile K20 for Kinnegrip 27 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 1,170 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 110900 Zadný lemovací profil K20 pre Kinnegrip Rear edging profile K20 for Kinnegrip Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 1,220 kg/m 56 25,5 25,4 34 39 30 27 64 55 65 57 25,4 25,4 30,5 25,5 2,5 2,3 28 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové profily, profily hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 110328 Bočný lemovací profil pre uzáver H681 Side edging profile for lock H681 Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 0,980 kg/m

B 1 8 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové profily, profily ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 3/0/2018 OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR PRE ELOXOVANÉ BOČNICE Názov firmy: Dopyt číslo: Objednávka číslo: Dátum: Objednávateľ: Telefón: Fax: Dodací termín: Celková dĺžka (mm) Skladať: Bočnice ZČ PČ BOČNICA POČET KUSOV DĹŽKA CELKOVÁ (mm) VÝŠKA BOČNICE (mm) POČET PÁNTOV bočnica 1 predné čelo zadné čelo bočnica 3 bočnica 2 kód plachtový s nosom plachtový plachtový s jazýčkom plachtový s tesnením plachtový s tesnením plný bočnicový profil plachtový s nosom spodný s jazýčkom spodný bez jazýčka stredný plný stredný plný stredný plachtový stredný plachtový horný horný názov rozmer 400 400 400 400 400 400 350 200 220 200 100 200 100 200 100 116018 115305 113367 116014 116016 114505 112222 113474 113475 113385 113635 113477 113634 113478 113637 obrázok POZNÁMKY / POŽIADAVKY: lemovanie rozmer kód "U" profil "H" profil "H" profil Kinnegrip bočný Kinnegrip zadný Max bočný Max zadný Planae 2 s lemom Planae 5 bez lemu Planae 6 Bez lemovania Tir-pánt záves pozink. Tir-pánt čap pozink. Doštička 50 mm Doštička 70 mm Skrutka M8x20 Planae Export bez lemu Planae Export s lemom 3 3 4,8 27 34 15 33 46 46 46 44,4 110326 110327 112060 110827 110900 111620 111094 052811 052801 052791 052781 053421 ľavý pravý ľavý pravý ľavý pravý ľavý pravý ľavý pravý

guma/rubber meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 117000 GT gumové tesnenie do lemovacieho profilu GT rubber sealing to edging profile 0,050 kg/m B 2 1 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Tesnenia ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk guma/rubber meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 117500 Gumové tesnenie "U" Rubber "U"sealing 0,060 kg/m guma/rubber meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 116015 Gumové tesnenie pre bočnicový profil 116014 Rubber sealing for sideboard profile 116014 0,080 kg/m guma/rubber meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 117900 Spodné bočnicové gumové tesnenie Sideboard bottom rubber sealing 0,750 kg/m 12 7 6 8 3,5 22 13 23 guma/rubber meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 116017 Gumové tesnenie pre bočnicový profil 116016 Rubber sealing for sideboard profile 116016 0,080 kg/m Aktualizované - Updated 2/0/2016

hliník/aluminium Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 083361 Bočnicový uzáver Planae 2 s lemom Planae 2 lock with edge 083360 kus/piece kus/piece kus/piece H Typ Type 310 310 350 ľavý left ľavý left pravý right 083371 kus/piece 350 pravý right 083370 kus/piece 410 ľavý left 083381 kus/piece 410 pravý right 083380 kus/piece 510 ľavý left 083391 kus/piece 510 pravý right 083390 kus/piece 610 ľavý left 083401 kus/piece 610 pravý right 083400 kus/piece 800 ľavý left 083411 kus/piece 800 pravý right 083410 hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium 1,100 kg 1,100 kg 1,150 kg 1,150 kg 1,200 kg 1,200 kg 1,300 kg 1,300 kg 1,400 kg 1,400 kg 1,500 kg 1,500 kg hliník/aluminium Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 083421 Bočnicový uzáver Planae 5 bez lemu Planae 5 lock without edge 083420 kus/piece kus/piece kus/piece H Typ Type 310 310 350 ľavý left ľavý left pravý right 083431 kus/piece 350 pravý right 083430 kus/piece 410 ľavý left 083441 kus/piece 410 pravý right 083440 kus/piece 510 ľavý left 083451 kus/piece 510 pravý right 083450 kus/piece 610 ľavý left 083461 kus/piece 610 pravý right 083460 kus/piece 800 ľavý left 083471 kus/piece 800 pravý right 083470 hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium 1,100 kg 1,100 kg 1,150 kg 1,150 kg 1,200 kg 1,200 kg 1,300 kg 1,300 kg 1,400 kg 1,400 kg 1,500 kg 1,500 kg kus/piece kus/piece Váha/Weight Váha/Weight Materiál/Material Materiál/Material MJ/UM MJ/UM Kód/Code Kód/Code 084087 084085 kus/piece 084086 Záslepka Cap Oko uzáveru naváracie Raw catch to weld Oko uzáveru Catch PVC oceľ/steel pozink./galvanized 0,010 kg 0,050 kg 0,030 kg B 3 1 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové uzávery ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk pravý pravý ľavý ľavý H 320 33 ľavý ľavý pravý pravý 1,5 25,5 1,5 80 33 H 15 12 89 46 46 Aktualizované - Updated 4/0/2020

hliník/aluminium Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 083001 Bočnicový uzáver Planae Export s lemom Planae Export lock with edge 083000 kus/piece kus/piece kus/piece H Typ Type 311 311 360 ľavý left ľavý left pravý right 083011 kus/piece 360 pravý right 083010 kus/piece 400 ľavý left 084001 kus/piece 400 pravý right 084000 kus/piece 410 ľavý left 083021 kus/piece 410 pravý right 083020 kus/piece 510 ľavý left 083031 kus/piece 510 pravý right 083030 kus/piece 610 ľavý left 083041 kus/piece 610 pravý right 083040 hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium kus/piece 810 ľavý left 083051 kus/piece 810 pravý right 083050 hliník/aluminium hliník/aluminium 1,100 kg 1,100 kg 1,150 kg 1,150 kg 1,200 kg 1,200 kg 1,300 kg 1,300 kg 1,400 kg 1,400 kg 1,500 kg 1,500 kg 1,200 kg 1,200 kg hliník/aluminium Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 083061 Bočnicový uzáver Planae Export bez lemu Planae Export lock without edge 083060 kus/piece kus/piece kus/piece H Typ Type 311 311 360 ľavý left ľavý left pravý right 083071 kus/piece 360 pravý right 083070 kus/piece 400 ľavý left 082001 kus/piece 400 pravý right 082000 kus/piece 410 ľavý left 083081 kus/piece 410 pravý right 083080 kus/piece 510 ľavý left 083091 kus/piece 510 pravý right 083090 kus/piece 610 ľavý left 083101 kus/piece 610 pravý right 083100 hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium kus/piece 810 ľavý left 083111 kus/piece 810 pravý right 083110 hliník/aluminium hliník/aluminium 1,100 kg 1,100 kg 1,150 kg 1,150 kg 1,200 kg 1,200 kg 1,300 kg 1,300 kg 1,400 kg 1,400 kg 1,500 kg 1,500 kg 1,200 kg 1,200 kg B 3 2 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové uzávery ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk 46 H H 17 13 89 30 1,5 25,5 1,5 46 H H 17 1,5 25,5 1,5 39,5 34 15 76 Aktualizované - Updated 2/0/2016

B 3 3 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové uzávery ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk hliník/aluminium hliník/aluminium Váha/Weight Váha/Weight Materiál/Material Materiál/Material MJ/UM MJ/UM Kód/Code Kód/Code 085703 085713 Bočnicový uzáver BB4 s lemom s horným výrezom Lock BB4 with edge Bočnicový uzáver BB4 bez lemu s horným výrezom Lock BB4 without edge 085702 085712 kus/piece kus/piece kus/piece kus/piece kus/piece kus/piece H H Typ/Type Typ/Type 310 310 310 310 360 360 ľavý/left ľavý/left pravý/right pravý/right 085705 085715 kus/piece kus/piece 360 360 085704 085714 kus/piece kus/piece 410 410 085701 085711 kus/piece kus/piece 410 410 085700 085710 kus/piece kus/piece 510 510 085707 085717 kus/piece kus/piece 510 510 085706 085716 kus/piece kus/piece 610 610 085709 085719 kus/piece kus/piece 610 610 085708 085718 kus/piece kus/piece 810 810 085079 085077 kus/piece kus/piece 810 810 085078 085076 hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium 0,540 kg 0,520 kg 0,540 kg 0,520 kg 0,595 kg 0,575 kg 0,595 kg 0,575 kg 0,645 kg 0,625 kg 0,750 kg 0,730 kg 0,855 kg 0,845 kg 0,855 kg 0,845 kg 1,085 kg 1,010 kg 1,085 kg 1,010 kg 0,645 kg 0,625 kg 0,750 kg 0,730 kg H 89 76 46 32 29 ľavý/left ľavý/left pravý/right pravý/right ľavý/left ľavý/left pravý/right pravý/right ľavý/left ľavý/left pravý/right pravý/right ľavý/left ľavý/left ľavý/left ľavý/left pravý/right pravý/right pravý/right pravý/right 30 32 oceľ/steel kus/piece Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 085603 Bočné oko - komplet Lateral packet 0,070 kg H 76 22,5 29 46 11,25 Aktualizované - Updated 6/0/2018 75 75 190 190

hliník/aluminium hliník/aluminium Váha/Weight Váha/Weight Materiál/Material Materiál/Material MJ/UM MJ/UM Kód/Code Kód/Code 085743 085723 Bočnicový uzáver BB4, predný Lock BB4 for sideboard, frontal Bočnicový uzáver BB4, zadný Lock BB4 for sideboard, rear 085742 085722 kus/piece kus/piece kus/piece kus/piece kus/piece kus/piece H H Typ/Type Typ/Type 310 310 310 310 360 360 ľavý/left ľavý/left pravý/right pravý/right 085745 085725 kus/piece kus/piece 360 360 085744 085724 kus/piece kus/piece 410 410 085741 085721 kus/piece kus/piece 410 410 085740 085720 kus/piece kus/piece 510 510 085747 085727 kus/piece kus/piece 510 510 085746 085726 kus/piece kus/piece 610 610 085749 085729 kus/piece kus/piece 610 610 085748 085728 kus/piece kus/piece 810 810 085073 085071 kus/piece kus/piece 810 810 085072 085070 hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium 0,550 kg 0,520 kg 0,550 kg 0,520 kg 0,625 kg 0,585 kg 0,625 kg 0,585 kg 0,700 kg 0,650 kg 0,815 kg 0,750 kg 0,935 kg 0,855 kg 0,935 kg 0,855 kg 1,165 kg 1,065 kg 1,165 kg 1,065 kg 0,700 kg 0,650 kg 0,815 kg 0,750 kg B 3 4 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové uzávery ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk H 87 57,4 96 32 29 ľavý/left ľavý/left pravý/right pravý/right ľavý/left ľavý/left pravý/right pravý/right ľavý/left ľavý/left pravý/right pravý/right ľavý/left ľavý/left ľavý/left ľavý/left pravý/right pravý/right pravý/right pravý/right 72 20 7 28 16 oceľ/steel kus/piece Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 085460 Protikus pre predný bočnicový uzáver BB4 Counterpart for frontal sideboard lock BB4 0,036 kg H H 76 89 63 32 30 29 46 33 hliník/aluminium Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 085493 Protikus pre zadný bočnicový uzáver BB4 Counterpart for rear sideboard lock BB4 085492 kus/piece kus/piece kus/piece H Typ/Type 310 310 360 ľavý/left pravý/right 085495 kus/piece 360 085494 kus/piece 410 085491 kus/piece 410 085490 kus/piece 510 085497 kus/piece 510 085496 kus/piece 610 085499 kus/piece 610 085498 hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium 0,350 kg 0,350 kg 0,405 kg 0,405 kg 0,460 kg 0,565 kg 0,665 kg 0,665 kg 0,460 kg 0,565 kg ľavý/left pravý/right ľavý/left pravý/right ľavý/left pravý/right ľavý/left pravý/right Aktualizované - Updated 6/0/2018 127 127 190 190

Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code H Typ/Type kus/piece 410 ľavý left 082240 kus/piece 410 pravý right 082241 kus/piece 610 ľavý left 082260 kus/piece 610 pravý right 082261 hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium kus/piece 810 ľavý left 082280 kus/piece 810 pravý right 082281 hliník/aluminium hliník/aluminium kus/piece 310 082230 kus/piece 310 pravý right 082231 hliník/aluminium hliník/aluminium ľavý left Bočnicový uzáver - protikus, kompletný Sideboard corner, complete 0,734 kg 0,734 kg 1,023 kg 1,023 kg 1,312 kg 1,312 kg 0,595 kg 0,595 kg B 3 5 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové uzávery ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk H H hliník/aluminium Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 082540 Bočnicový uzáver bez lemu Sideboard lock without edge 082541 kus/piece kus/piece kus/piece H Typ/Type 410 410 610 ľavý left ľavý left pravý right 082560 kus/piece 610 pravý right 082561 kus/piece 810 ľavý left 082580 kus/piece 810 pravý right 082581 kus/piece 310 ľavý left 082530 kus/piece 310 pravý right 082531 hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium hliník/aluminium 0,919 kg 0,919 kg 1,131 kg 1,131 kg 1,243 kg 1,243 kg 0,802 kg 0,802 kg PRAVÝ PRAVÝ P Ľ Ľ P MONTÁŽNA SCHÉMA WAY TO ASSEMBLY oceľ/steel kus/piece Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 082202 Protikus pre predný bočnicový uzáver Counterpart for frontal sideboard lock 0,060 kg 14,5 27 12,5 117 75 Ø11 Aktualizované - Updated 2/0/2016

Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 081821 1,050 kg Zapustený uzáver pozinkovaný Embedded galvanized lock pozink./galvanized kus/piece Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 081891 1,280 kg Zapustený uzáver T pozinkovaný Embedded galvanized T lock pozink./galvanized kus/piece Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 081892 0,290 kg Protikus pre uzáver T pozinkovaný Galvanized T keeper pozink./galvanized kus/piece B 3 6 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové uzávery ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk 12 90 20 10 30 65 31 Ø8,5 5 17 300 270 120 268 90 146 12 120 100 10 Ø14 Ø5 31 21 Aktualizované - Updated 2/0/2019 Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 081537 1,150 kg Zapustený uzáver pozinkovaný Embedded galvanized lock pozink./galvanized kus/piece 238 108 108 10 120 100 10 35 Ø5 33 28 12 22 71 63 36 24 Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 080682 1,580 kg Zapustený uzáver pozinkovaný H681 Embedded galvanized lock H681 pozink./galvanized kus/piece Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 080689 0,130 kg Protikus pre uzáver H681 Raw keeper for lock H681 surový/raw kus/piece 269 72,5 72,5 90 13 28 120 100 10 Ø5 5 21

B 3 7 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové uzávery ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 4/0/2016 Uzáver ľahký Lightweight lock 0,355 kg 083521 pozink./galvanized kus/piece Váha/Weight MJ/UM Kód/Code Materiál/Material 0,355 kg 083541 nerez/stain.steel kus/piece 140 50 Uzáver ľahký s možnosťou umiestnenia visiaceho zámku Locking with padlock side 0,355 kg 083523 pozink./galvanized kus/piece Váha/Weight MJ/UM Kód/Code Materiál/Material 0,355 kg 083524 nerez/stain. steel kus/piece Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 609610 Len zámok Padlock nerez/stain. steel kus/piece 32 48 25 144 54 Ø8 39 Ø8 Ø5,5 80 Protikus pre uzáver Mate for lock 0,080 kg 083522 pozink./galvanized kus/piece Váha/Weight MJ/UM Kód/Code Materiál/Material 0,080 kg 083542 nerez/stain. steel kus/piece 57 9,5 13 Ø5,5 18 10 23 8,5 40

B 3 8 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové uzávery ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 2/0/2022 Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 081710 0,970 kg Uzáver "TICO" pozinkovaný "TICO" galvanized lock pozink./galvanized kus/piece Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 081711 0,100 kg Protikus pre uzáver skrutkovací Galvanized keeper to screw pozink./galvanized kus/piece Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 081712 0,060 kg Protikus pre uzáver navárací Galvanized keeper to weld pozink./galvanized kus/piece 25 152 130 80 57 Ø8 270 14 30 25 100 74 Ø7 37 20 15 5 36 5 25 Uzáver pozinkovaný Galvanized lock 0,150 kg 086011 pozink./galvanized kus/piece Váha/Weight MJ/UM Kód/Code Povrchová úprava Surface treat. 0,060 kg 086012 pozink./galvanized kus/piece Váha/Weight MJ/UM Kód/Code Háčik pre pozinkovaný uzáver Hook for galvanized lock Povrchová úprava Surface treat. 12,5 25 40 80 15,5 ø5 ø5 10 75 86 24 16 Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 081625 1,000 kg Uzáver pozinkovaný s protikusom Galvanized lock with keeper pozink./galvanized kus/piece 37 25 34 Ø9 65 36,5 65,5

Váha Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 029800 Stĺpik MAX stredný metaltop - kataforézne prevedenie, s kapsou Central metaltop MAX pillar with support kus/piece Popis Description H H1 H2 500 145 355 9,80 kg 022920 kus/piece 600 180 420 14,06 kg 022930 kus/piece 800 180 620 metaltop 15,46 kg metaltop metaltop kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. 022610 kus/piece 600 180 420 10,35 kg 022611 kus/piece 600 180 420 10,35 kg 022660 kus/piece 800 180 620 11,50 kg 022661 kus/piece 800 180 620 11,50 kg Váha Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 022530 Stĺpik MAX zadný - kataforézne prevedenie, s kapsou Rear MAX pillar with support kus/piece Popis Description H H1 H2 400 45 355 pravý / right 9,15 kg 022531 kus/piece 400 45 355 9,15 kg 022570 kus/piece 500 145 355 9,75 kg 022571 kus/piece 500 145 355 9,75 kg ľavý / left pravý / right ľavý / left pravý / right ľavý / left pravý / right ľavý / left kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. Váha Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 022500 Stĺpik MAX predný úzky - kataforézne prevedenie Frontal narrow MAX pillar kus/piece Popis Description H H1 H2 400 45 355 pravý / right 5,20 kg 022501 kus/piece 400 45 355 5,20 kg 022540 kus/piece 500 145 355 5,60 kg 022541 kus/piece 500 145 355 5,60 kg 022580 kus/piece 600 180 420 6,00 kg 022581 kus/piece 600 180 420 6,00 kg 022620 kus/piece 800 180 620 6,80 kg 022621 kus/piece 800 180 620 6,80 kg pravý / right pravý / right pravý / right ľavý / left ľavý / left ľavý / left ľavý / left kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. Váha Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 022520 Stĺpik MAX stredný - kataforézne prevedenie, s kapsou Central MAX pillar with support kus/piece Popis Description H H1 H2 400 45 355 stredný/central 9,10 kg 022560 kus/piece 500 145 355 9,80 kg 022600 kus/piece 600 180 420 10,50 kg 022650 kus/piece 800 180 620 11,90 kg kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. stredný/central stredný/central stredný/central 60 H H1 H2 140 33 33 120 120 33 120 B 4 1 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Klanice, stĺpiky ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk 33 325 H2 140 H1 H Aktualizované - Updated 2/0/2016

Váha Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ UM Kód/Code 022710 Stĺpik MAX zadný - kataforézne prevedenie, s kapsou Rear MAX pillar with support kus/piece Popis Description H H1 H2 1000 180 410 14,00 kg 022711 kus/piece 1000 180 410 14,00 kg kus/piece 1100 80 510 pravý / right 14,60 kg 022761 kus/piece 1100 80 510 14,60 kg 022810 kus/piece 1200 510 15,20 kg kus/piece 1200 180 510 15,20 kg 022811 022760 H3 410 410 510 510 510 510 ľavý / left pravý / right ľavý / left pravý / right ľavý / left 180 kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. Váha Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ UM Kód/Code 022940 Stĺpik MAX stredný metaltop - kataforézne prevedenie, s kapsou Central metaltop MAX pillar with support kus/piece Popis Description H H1 H2 1000 180 410 18,06 kg metaltop H3 410 kataforéza/catap. Váha Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ UM Kód/Code 022670 Stĺpik MAX predný úzky - kataforézne prevedenie Frontal narrow MAX pillar kus/piece Popis Description H H1 H2 1000 180 410 pravý / right 8,00 kg 022671 kus/piece 1000 180 410 8,00 kg 022720 kus/piece 1100 80 510 8,40 kg H3 410 410 510 ľavý / left 022721 kus/piece 1100 80 510 8,40 kg 022770 kus/piece 1200 180 510 8,80 kg 022771 kus/piece 1200 180 510 8,80 kg 510 510 510 pravý / right ľavý / left pravý / right ľavý / left kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. Váha Weight Povrch. úprava Surface treat. Kód/Code 022700 Stĺpik MAX stredný - kataforézne prevedenie, s kapsou Central MAX pillar with support kus/piece Popis Description H H1 H2 1000 180 410 14,50 kg 022750 kus/piece 1100 80 510 15,20 kg kus/piece 1200 180 510 stredný/central 15,90 kg stredný/central stredný/central 022800 H3 410 510 510 kataforéza/catap. kataforéza/catap. kataforéza/catap. MJ UM 120 33 B 4 2 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Klanice, stĺpiky ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk 60 H1 H3 H2 140 H 33 120 120 33 325 H1 140 H2 H3 H Aktualizované - Updated 2/0/2016

B 4 3 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Klanice, stĺpiky ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk MJ/UM Kód/Code 022000 Príslušenstvo pre stĺpiky MAX Accessories for pillars MAX kus/piece 022010 kus/piece 022360 kus/piece kus/piece kus/piece kus/piece meter 022361 130004 117000 130005 Váha/Weight 0,650 kg 0,120 kg 0,005 kg 0,005 kg 0,033 kg 0,037 kg 0,050 kg/m 022011 kus/piece Popis/Description kapsa / support oko bočné / side catch záslepka do zadného lemov. profilu - pravá edging plug in profile - right záslepka do zadného lemov. profilu - ľavá edging plug in profile - left záslepka do predného stĺpika MAX edging plug for frontal MAX pillar tesnenie / sealing záslepka do stredného, zadného stĺpika MAX edging plug for central, rear MAX pillar oko zadné / rear catch Materiál/Material oceľ/steel pozink./galvanized PVC PVC PVC PVC guma/rubber pozink./galvanized 0,120 kg 052701 kus/piece kus/piece 118514 0,030 kg 0,005 kg podložka 30mm / screw plate 30mm skrutka M8x14 s polguľatou hl. a vnút. šesťh. screw M8x14 pozink./galvanized pozink./galvanized Aktualizované - Updated 4/0/2020

B 4 4 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Klanice, stĺpiky ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk kus/piece Váha Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 021400 Stĺpik Monoleva stredný výklopný s nadstavcom s kapsou Monoleva central pillar with extension and support H (mm) 400 kataforéza/catap. 9,000 kg Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 021100 Kapsa pre stĺpik Monoleva Monoleva pillar support oceľ/steel kus/piece 0,050 kg 160 120 43 23 400 500 120 25 31,5 31,5 140 3 120 31,5 140 500 400 25 36 3 18 15 15 36 21 24,5 30 3 120 kus/piece kus/piece Stĺpik Monoleva zadný s kapsou Monoleva rear pillar with support 400 400 kataforéza/catap. Povrch.úprava Surface treat. Kód/Code kataforéza/catap. 021401 021402 pravý right ľavý left 7,000 kg 7,000 kg MJ/UM Váha Weight H (mm) Typ Type Aktualizované - Updated 2/0/2016

140 500 31,5 25 120 160 120 43 20 31,5 25 31,5 500 140 23 120 3 Váha Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code kus/piece Stĺpik Monoleva stredný výklopný s nadstavcom s kapsou Monoleva central pillar with extension and support 021500 H (mm) 500 kataforéza/catap. 10,000 kg Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 021100 Kapsa pre stĺpik Monoleva Monoleva pillar support oceľ/steel kus/piece 0,050 kg kus/piece Váha Weight Povrch.úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code kus/piece Stĺpik Monoleva zadný s kapsou Monoleva rear pillar with support H (mm) 500 500 kataforéza/catap. kataforéza/catap. 021501 021502 pravý right ľavý left 8,000 kg 8,000 kg Typ Type B 4 5 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Klanice, stĺpiky ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk 36 3 18 15 15 30 3 120 36 21 24,5 Aktualizované - Updated 2/0/2016

B 4 6 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Klanice, stĺpiky ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 12/0/2020 Váha Weight MJ/UM 029010B Stĺpik Kinnegrip K20 predný Pillar Kinnegrip K20 frontal kus/piece Popis Description pravý / right 2,40 kg 029011B kus/piece 2,40 kg 029060B kus/piece 2,80 kg 029061B kus/piece 2,80 kg 029120B kus/piece 3,10 kg 029121B kus/piece 3,10 kg 029180B kus/piece 4,00 kg 029181B kus/piece 4,00 kg pravý / right pravý / right pravý / right ľavý / left ľavý / left ľavý / left ľavý / left Váha Weight MJ/UM Stĺpik Kinnegrip K20 predný Pillar Kinnegrip K20 frontal Popis Description H H 400 400 500 500 600 600 800 800 Váha Weight MJ/UM 029182B Stĺpik Kinnegrip K20 predný Pillar Kinnegrip K20 frontal kus/piece Popis Description H 800 pravý / right 4,000 kg 029183B kus/piece 800 4,000 kg 029300B kus/piece 1000 4,900 kg 029301B kus/piece 1000 4,900 kg pravý / right ľavý / left ľavý / left Váha Weight MJ UM 029360B Stĺpik Kinnegrip K20 predný Pillar Kinnegrip K20 frontal kus/piece Popis Description H 1100 pravý / right 5,300 kg 029361B kus/piece 1100 5,300 kg 029420B kus/piece 1200 5,700 kg ľavý / left 029421B kus/piece 1200 5,700 kg pravý / right ľavý / left 60 60 60 60 60 60 60 60 53 53 53 53 53 53 53 130 130 130 130 130 130 53 400 600 800 800 1000 1100 1200 500 357 457 657 457 457 457 457 200 400 200 300 300 300 357 10 10 10 10 10 10 10 10 113 113 113 113 113 113 113 113 Kód - žiar. poz. Code - hot galv. Kód - lakovaný Code - painted 028010B 028011B 028060B 028061B Kód - žiar. poz. Code - hot galv. Kód - žiar. poz. Code - hot galv. Kód - žiar. poz. Code - hot galv. Kód - lakovaný Code - painted Kód - lakovaný Code - painted Kód - lakovaný Code - painted 028120B 028121B 028180B 028181B 028182B 028183B 028300B 028301B 028360B 028361B 028420B 028421B

B 4 7 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Klanice, stĺpiky ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 12/0/2020 Váha Weight MJ/UM 029030 Stĺpik Kinnegrip K20 stredný Pillar Kinnegrip K20 central kus/piece Popis Description H H1 400 357 stredný/central 7,90 kg 029080 kus/piece 500 357 stredný/central 8,90 kg 029140 kus/piece 600 457 stredný/central 9,80 kg 029200 kus/piece 800 657 stredný/central 12,00 kg Váha Weight Kód - žiar. poz. Code - hot galv. MJ/UM Kód - lakovaný Code - painted 029010 Stĺpik Kinnegrip K20 predný Pillar Kinnegrip K20 frontal kus/piece Popis Description H H1 400 pravý / right 2,50 kg 029011 kus/piece 400 2,50 kg 029060 kus/piece 500 2,80 kg 029061 kus/piece 500 2,80 kg 029120 kus/piece 600 3,10 kg 029121 kus/piece 600 3,10 kg 029180 kus/piece 800 4,00 kg 029181 kus/piece 800 4,00 kg pravý / right pravý / right pravý / right ľavý / left ľavý / left ľavý / left ľavý / left 357 357 357 357 457 457 657 657 029160 kus/piece 600 457 9,60 kg 029161 kus/piece 600 457 9,60 kg 029220 kus/piece 800 657 11,60 kg 029221 kus/piece 800 657 11,60 kg Váha Weight MJ/UM 029040 Stĺpik Kinnegrip K20 zadný Pillar Kinnegrip K20 rear kus/piece Popis Description H H1 400 357 pravý / right 7,70 kg 029041 kus/piece 400 357 7,70 kg 029100 kus/piece 500 357 8,70 kg 029101 kus/piece 500 357 8,70 kg ľavý / left pravý / right ľavý / left pravý / right ľavý / left pravý / right ľavý / left H H1 10 155 Váha Weight MJ/UM 029090 Stĺpik Kinnetop K20 stredný Pillar Kinnetop K20 central kus/piece Popis Description H H1 500 357 8,60 kg 029150 kus/piece 600 457 9,50 kg 029210 kus/piece 800 657 kinnetop 11,80 kg kinnetop kinnetop 029091 kus/piece 500 12,00 kg kinnetop+statív 029151 kus/piece 600 13,10 kg kinnetop+statív 357 457 029212 kus/piece 800 15,60 kg kinnetop+statív 657 H1 H 163 10 40 H1 H 155 10 120 H1 H 10 155 120 028030 028080 028140 028200 028090 028150 028210 028091 028151 028212 Kód - žiar. poz. Code - hot galv. K - lakovaný ód C - painted ode Kód - žiar. poz. Code - hot galv. K - lakovaný ód C - painted ode 028160 028161 028220 028221 028040 028041 028100 028101 Povrch. úprava Surface treat. Kód/Code lakovaný/painted lakovaný/painted lakovaný/painted lakovaný/painted lakovaný/painted lakovaný/painted lakovaný/painted lakovaný/painted

B 4 8 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Klanice, stĺpiky ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 12/0/2020 Váha Weight MJ/UM 029201 Stĺpik Kinnegrip K20 stredný Pillar Kinnegrip K20 central kus/piece Popis Description H H1 800 200 stredný/central 12,000 kg 029320 kus/piece 1000 400 stredný/central 14,200 kg Váha Weight MJ/UM 029182 Stĺpik Kinnegrip K20 predný Pillar Kinnegrip K20 frontal kus/piece Popis Description H H1 800 pravý / right 4,000 kg 029183 kus/piece 800 4,000 kg 029300 kus/piece 1000 4,900 kg 029301 kus/piece 1000 4,900 kg pravý / right ľavý / left ľavý / left 200 200 400 400 kinnegrip H H1 457 155 10 kinnegrip Váha Weight MJ/UM 029211 Stĺpik Kinnetop K20 stredný Pillar Kinnetop K20 central kus/piece Popis Description H H1 800 200 kinnetop 11,800 kg 029330 kus/piece 1000 400 kinnetop 13,800 kg Váha Weight MJ/UM 029222 Stĺpik Kinnegrip K20 zadný Pillar Kinnegrip K20 rear kus/piece Popis Description H H1 800 pravý / right 11,600 kg 029223 kus/piece 800 11,600 kg 029340 kus/piece 1000 13,700 kg 029341 kus/piece 1000 13,700 kg pravý / right ľavý / left ľavý / left 200 200 400 400 kinnegrip H H1 457 163 40 kinnegrip kinnegrip H H1 457 155 10 120 kinnegrip kinnegrip H H1 457 155 10 120 Kód - žiar. poz. Code - hot galv. Kód - žiar. poz. Code - hot galv. Kód - žiar. poz. Code - hot galv. Kód - lakovaný Code - painted Kód - lakovaný Code - painted Kód - lakovaný Code - painted 028201 028320 028211 028330 028222 028223 028340 028341 Povrch. úprava Surface treat. Kód/Code lakovaný/painted lakovaný/painted lakovaný/painted lakovaný/painted

B 4 9 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Klanice, stĺpiky ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 12/0/2020 45-55 kinnegrip H 300 H1 155 10 kinnegrip H2 Váha Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ UM Kód/Code 029360 Stĺpik Kinnegrip K20 predný Pillar Kinnegrip K20 frontal kus/piece Popis Description H H1 H2 1100 pravý / right 5,300 kg 029361 kus/piece 1100 5,300 kg 029420 kus/piece 1200 5,700 kg ľavý / left 029421 kus/piece 1200 5,700 kg pravý / right ľavý / left lakovaný painted lakovaný painted lakovaný painted lakovaný painted 457 200 200 457 457 457 300 300 Váha Weight MJ UM 029380 Stĺpik Kinnegrip K20 stredný Pillar Kinnegrip K20 central kus/piece Popis Description H H1 H2 1100 stredný/central 15,100 kg 029440 kus/piece 1200 16,800 kg stredný/central 457 200 300 457 Váha Weight MJ UM 029390 Stĺpik Kinnetop K20 stredný Pillar Kinnetop K20 central kus/piece Popis Description H H1 H2 1100 kinnetop 14,800 kg 029450 kus/piece 1200 16,400 kg kinnetop 457 200 300 457 Váha Weight MJ UM 029400 Stĺpik Kinnegrip K20 zadný Pillar Kinngrip K20 rear kus/piece Popis Description H H1 H2 1100 pravý / right 13,700 kg 029401 kus/piece 1100 13,700 kg 029460 kus/piece 1200 14,600 kg ľavý / left 029461 kus/piece 1200 14,600 kg pravý / right ľavý / left 457 200 200 457 457 457 300 300 kinnegrip H 300 H1 163 H2 40 kinnegrip H 300 H1 155 10 kinnegrip H2 120 kinnegrip H 300 H1 155 10 kinnegrip H2 120 Kód - žiar. poz. Code - hot galv. Kód - lakovaný Code - painted 028380 028440 Kód - žiar. poz. Code - hot galv. Kód - žiar. poz. Code - hot galv. Kód - lakovaný Code - painted Kód - lakovaný Code - painted 028390 028450 028400 028401 028460 028461

B 4 10 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Klanice, stĺpiky ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 10/0/2019 kus/piece Váha/Weight Povrch.úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 028919 Oko skrutkovacie pre Kinnegrip K20 Dropside catch for Kinnegrip K20 pozink./galv. 0,100 kg kus/piece Váha Weight Povrch.úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 028980 Kapsa pre Kinnegrip K20 Pillar support for Kinnegrip K20 surová/raw. 0,570 kg kus/piece 029640 pozink./galv. 0,530 kg Typ Type pre privarenie for welding skrutkovacia to screw kus/piece Váha/Weight Povrch.úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 027801 kus/piece Kinnetop statív Kinnetop extension 027802 H (mm) 297 347 surový/raw kus/piece 027803 447 3,400 kg 3,600 kg 3,800 kg surový/raw surový/raw 160 325 H Kinnegrip K 20 35 23 Kinnegrip K 20 149 34 100,5 Materiál/Material MJ UM Kód/Code 021931 Záslepka do predného stĺpika Kinnegrip K20 Edging plug for frontal Kinnegrip K20 pillar Záslepka do stredného a zadného stĺpika Kinnegrip K20 Edging plug for central and rear Kinnegrip K20 pillar PVC kus/piece Váha Weight 0,004 kg 021932 PVC kus/piece 0,023 kg

B 4 11 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Klanice, stĺpiky ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 10/0/2019 pozink./galv. kus/piece Váha/Weight Materiál/Mat. MJ UM Kód/Code 320404 Nadstavec KT pre IT stĺpik 80 mm Extension KT for IT pillar 80 mm 2,076 kg 35 80 H 105 H 105 80 35 Váha Weight Materiál Material Typ Type Kód Code Stĺpik IT s kapsou Pillar IT with support Povrch.úprava Surface treat. oceľ/steel stredný/central 320403 lakovaný/painted 4,450 kg H 400 oceľ/steel stredný/central 320453 lakovaný/painted 4,550 kg 500 Váha Weight Materiál Material Typ/Type Kód Code Stĺpik IT s kapsou Pillar IT with support Povrch.úprava Surface treat. oceľ/steel zadný pravý rear right 320401 lakovaný/painted 4,250 kg oceľ/steel zadný ľavý rear left 320402 lakovaný/painted 4,250 kg H 400 400 oceľ/steel zadný pravý rear right 320451 lakovaný/painted 4,350 kg 500 oceľ/steel zadný ľavý rear left 320452 lakovaný/painted 4,350 kg 500 34 385 79 pozink./galv. kus/piece Váha/Weight Materiál/Mat. MJ UM Kód/Code 320409 Bočné oko pre stĺpik IT Side catch for pillar IT 0,060 kg pozink./galv. kus/piece Váha/Weight Materiál/Mat. MJ UM Kód/Code 320410 Zadné oko pre stĺpik IT Rear catch for pillar IT 0,050 kg pozink./galv. kus/piece Váha/Weight Materiál/Mat. MJ UM Kód/Code 320408 Kapsa pre stĺpik IT Support for pillar IT 0,305 kg

B 4 12 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Klanice, stĺpiky ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 10/0/2019 hliník/aluminium kus/piece Váha/Weight Materiál/Mat. MJ UM Kód/Code 324452 Nadstavec pre hliníkový stĺpik Extension for aluminium pillar 1,400 kg Váha Weight Materiál Material Typ Type Kód Code Hliníkový stĺpik s kapsou Aluminium pillar with support Povrch.úprava Surface treat. Povrch.úprava Surface treat. hliník/aluminium bočný/side 324450 elox./eloxed elox./eloxed 3,200 kg H 400 Podlaha 80 60 40 10 50 120 50 300 Ø6 33 110 60 M12 23 30 32 16 23 30 25 16 oceľ/steel oceľ/steel kus/piece kus/piece Váha/Weight Váha/Weight Materiál/Mat. Materiál/Mat. MJ/UM MJ/UM Kód/Code Kód/Code 320409 320410 Bočné oko Lateral catch Zadné oko Rear catch 0,060 kg 0,050 kg H (mm) 300 hliník/aluminium kus/piece Váha/Weight Materiál/Mat. MJ UM Kód/Code 324453 Nadstavec pre hliníkový stĺpik Extension for aluminium pillar 3,950 kg Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 80 H 33 110 60 M12 H (mm) 1900 114 80x35 97 80x35 400 400 128 128 30 128 40 37 61 Ø8,5 hliník/aluminium kus/piece 324454 4,350 kg elox./eloxed 2200 Zadné ľavé prevedenie Rear left version Bočné prevedenie Side version hliník/aluminium ZĽ/RL 324456 elox./eloxed 3,100 kg 400 hliník/aluminium ZP/RR 324455 elox./eloxed 3,100 kg 400

kus/piece Váha/Weight Materiál Material MJ/UM Kód/Code 052823 kus/piece TIR pánt nerezový Stainless steel TIR hinge 052803 Popis Description záves/hinge čap/pin nerez/stain.steel nerez/stain.steel 0,210 kg 0,240 kg B 5 1 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Pánty kus/piece Váha/Weight Materiál Material MJ/UM Kód/Code 052821 Popis Description záves/hinge TIR pánt oceľový - surový Raw steel TIR hinge oceľ/steel 0,210 kg ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk kus/piece Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 052811 kus/piece kus/piece TIR pánt pozinkovaný Galvanized TIR hinge complet 052791 052801 kus/piece 052781 kus/piece 053421 Popis Description záves/hinge doštička 50 mm sc. plate 50 mm čap/pin doštička 70 mm sc. plate 70 mm skrutka M8x20 screw M8x20 0,210 kg pozink./galv. pozink./galv. pozink./galv. pozink./galv. pozink./galv. 0,075 kg 0,240 kg 0,076 kg 0,004 kg Aktualizované - Updated 9/0/2021 80 M8 50 6 18 M8 75 100 18 6 25 16 27 8 50 90 Ø9 22 35 92 70 50 Ø12 Ø16 Ø9 11

0,410 kg surový/raw Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 052921 TIR pánt záves TIR hinge 052911 kus/piece 052923 pozink./galvanized nerezový/stain.steel 0,410 kg 0,410 kg kus/piece kus/piece 0,420 kg nerez/ stain. steel kus/piece Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 052901 pozink./galvanized kus/piece 0,420 kg 052903 TIR pánt čap TIR hinge pin 0,070 kg kus/piece Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 052781 pozink./galvanized Závitová doštička 70 mm Screw plate 70 mm 0,100 kg kus/piece Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 052841 pozink./galvanized Závitová doštička 95 mm Screw plate 95 mm B 5 2 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Pánty ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 9/0/2021 kus/piece 053421 pozink./galvanized Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code Zápustná skrutka M8x20 Self embedding screw M8x20 0,005 kg kus/piece pozink./galvanized 053422 Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code Skrutka M8x20 s valcovou hlavou Cylinder head screw M8x20 0,005 kg 92 M8 70 6 18 20 31,25 40 Ø16,2 - Ø16,5 Ø10,5 15 70 120 24 Ø9 42 Ø15 95 120 Ø15-Ø15,5 M8 95 120 18 6

0,200 kg surový/raw Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 052741 Záves Hinge kus/piece 0,200 kg kus/piece Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 052761 pozink./galvanized Čap Pin 0,040 kg kus/piece Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 052701 pozink./galvanized Závitová doštička 30 mm Screw plate 30 mm 0,052 kg hliník./aluminium Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 052751 Záves Hinge kus/piece B 5 3 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Pánty ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk 30 56 18 6 M8 Aktualizované - Updated 9/0/2021 Ø Ø Ø Ø 15,5

0,330 kg kus/piece Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 057740 pozink./galvanized TIR pánt s poistkou - čap TIR pin with safety Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 057790 TIR pánt s poistkou - záves TIR hinge with safety catch kus/piece pozink./galvanized 0,370 kg 057793 * pozink./galvanized kus/piece 0,370 kg * pozink. dacromet B 5 4 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Pánty ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk kus/piece 053421 pozink./galvanized Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code Zápustná skrutka M8x20 Self embedding screw M8x20 0,005 kg kus/piece pozink./galvanized 053422 Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code Skrutka M8x20 s valcovou hlavou Cylinder head screw M8x20 0,005 kg Aktualizované - Updated 9/0/2021 85 M8 62 6 18 0,065 kg kus/piece Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code 056040 pozink./galvanized Závitová doštička 62 mm Screw plate 62 mm 0,070 kg pozink./galvanized Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 427110 Závitová doštička 75 mm Screw plate 75 mm kus/piece M8 75 100 18 6 Ø Ø Ø Ø Ø 12

0,124 kg pozink./galvanized Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 052971 TIR pánt záves - ľahký TIR hinge - light kus/piece B 5 5 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Pánty ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk 0,190 kg pozink./galvanized Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 052961 TIR pánt čap - ľahký TIR pin - light kus/piece 17 13 15 25 75 25 6 Ø11 43 Ø6 19 Ø10 73,5 15 10 Ø6 51 75 15 24 5 32,5 Aktualizované - Updated 9/0/2021 0,055 kg pozink./galvanized Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 052891 Závitová doštička 43 mm Screw plate 43 mm kus/piece 75 M6 43 6 18 75 51 M6 6 18 0,060 kg pozink./galvanized Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 052881 Závitová doštička 51 mm Screw plate 51 mm kus/piece kus/piece 053421 pozink./galvanized Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code Zápustná skrutka M8x20 Self embedding screw M8x20 0,005 kg kus/piece pozink./galvanized 053422 Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code Skrutka M6x20 s valcovou hlavou Cylinder head screw M6x20 0,005 kg

B 5 6 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Pánty ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Fax: 00421/35/7740105 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk 0,350 kg pozink./galvanized Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 052953 TIR pánt záves - ťažký excentrický TIR hinge - heavy excentric kus/piece 0,070 kg pozink./galvanized Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 427110 Závitová doštička 75 mm Screw plate 75 mm kus/piece 0,353 kg pozink./galvanized Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 052951 TIR pánt čap - ťažký excentrický TIR pin - heavy excentric kus/piece 0,070 kg pozink./galvanized Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 052781 Závitová doštička 70 mm Screw plate 70 mm kus/piece 20 16 23,5 38,5 99 21 8,5 Ø17 Ø8,5 75,5 5 8,5 13 28 97 Ø15 19,5 18 72,5 102 16 7 14 Ø8,5 25 12 39,5 92 M8 70 6 18 M8 75 100 18 6 Aktualizované - Updated 9/0/2021 kus/piece 053421 pozink./galvanized Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code Zápustná skrutka M8x20 Self embedding screw M8x20 0,005 kg kus/piece pozink./galvanized 053422 Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code Skrutka M8x20 s valcovou hlavou Cylinder head screw M8x20 0,005 kg

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2ODY=