Kompletný katalóg - ITAL-ACCESSORI

Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www.ital-accessori.sk e-mail: info@ital-accessori.sk Predaj autodoplnkov a komponentov pre nadstavby nákladných a úžitkových automobilov.

OBSAH CONTENTS ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk SK EN A. POMOCNÝ RÁM - PLATO Strany /7-29/ 1. Hliníkové profily pomocného rámu 2. Rohy pre pomocný rám, krytky 3. Oceľové profily pomocného rámu 4. Úpinky 5. Predĺženie rámu B. VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Strany /31-68/ 1. Bočnicové profily, profily 2. Tesnenia 3. Bočnicové uzávery 4. Klanice, stĺpiky 5. Pánty, podložky C. PLACHTOVÉ KONŠTRUKCIE Strany /69-116/ 1. Pevné konštrukcie 2. Stĺpiky 3. Bočné stĺpiky 4. Hliníková zhrňovacia konštrukcia CS ŠTVOREC 5. Hliníková zhrňovacia konštrukcia CS MEGA-L 6. Oceľová zhrňovacia konštrukcia - príslušenstvo 7. Plachtové očká, háčiky 8. Napínanie plachty D. SKRIŇOVÉ NADSTAVBY Strany /117-180/ 1. Uzávery 2. Pánty 3. Tesnenia 4. Profily 5. Aretácie 6. Hliníkové roletky 7. Preprava odevov 8. Preprava mäsa vo vise 9. Madlá 10. Hliníkové dvere 11. Hliníkové profily E. SKLÁPAČOVÉ NADSTAVBY Strany /181-464/ 1. Oceľové bočnicové profily 2. Hliníkové bočnicové profily 3. Sady pre 3 - stranné sklápače 4. Sady pre 1, 2 - stranné sklápače 5. Pánty 6. Uzávery 7. Stĺpiky, klanice 8. Podkorbové hydraulické valce 9. Podkorbové hydraulické valce - sady 10. Podperné nohy 11. Kardány 12. Ložiská pre valce 13. Púzdra 14. Vstupné olejové ventily 15. Ventily 16. Čerpadlá 17. Ovládače 18. Dvojčinné ručné pumpy 19. Elektrohydraulické čerpadlá 20. Nádrže a filtre 21. Zhrňovačky 22. Príslušenstvo A. SUBFRAME COMPONENTS - PLATO Pages /7-29/ 1. Aluminium subframe profiles 2. Edges of basic frame, covers 3. Steel subframe profiles 4. Body mounting brackets 5. Extension for frame B. OPEN BODY SYSTEMS Pages /31-68/ 1. Sideboard profiles, profiles 2. Rubber sealings 3. Sideboard latches 4. Pillars 5. Hinges, screw plates C. TARPAULIN CONSTRUCTIONS Pages /69-116/ 1. Accessories for fix constructions 2. Pillars 3. Side pillars 4. Aluminium sliding construction CS 5. Aluminium sliding construction CS MEGA-L 6. Steel sliding construction - accessories 7. Locking rings and track hooks 8. Tensioners with accessories D. CLOSED BODY SYSTEMS Pages /117-180/ 1. Locking gears 2. Hinges 3. Sealings 4. Profiles 5. Door holders 6. Aluminium roller blind 7. Wardrope plate 8. Hooks for meat transport 9. Handles 10. Aluminium doors 11. Aluminium floor profiles E. TIPPERS Pages /181-464/ 1. Steel sideboard profile 2. Aluminium sideboard profile 3. Three-way tipper set 4. One, two-way tipper set 5. Hinges 6. Catches 7. Pillars, Tipping scumsions 8. Tights, underbody tipping gears 9. - kits Tights, underbody tipping gears 10.Support feet 11. Cradles for cylinder 12. Brackets for cylinders 13. Joints 14. Oil inlet pins 15.Valves 16.Pumps 17.Controls 18. Double acting hand pumps 19. Elektro-hydraulic pumps 20. Tanks and filters 21. Sliding constructions 22. Accessories

OBSAH CONTENTS ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk SK EN F. BLATNÍKY, SKRINKY, NÁDRŽE Strany /465-540/ 1. Plastové blatníky, príslušenstvo 2. Nerezové a pozinkované blatníky 3. Blatníky, príslušenstvo 4. Zásterky, zásterky s logom 5. Skrinky na náradie - plastové 6. Skrinky na náradie - oceľové, nerezové 7. Skrinky na hasiace prístroje 8. Nádrže na vodu G. ZAISTENIE NÁKLADU Strany /541-562/ 1. Kotviace oká 2. Ťažné oká 3. Kotviace lišty, plechy 4. Medzibočnicové zábrany, rozperné tyče 5. Ochranné rohy, račne, popruhy, koncovky 6. Plastová podlaha H. PRÍSLUŠENSTVO PRE NADSTAVBY Strany /563-620/ 1. Zábrany proti vklíneniu 2. Schodíky, rebríky, stupačky 3. Nárazníky, dorazy, ochranné lišty 4. Držiaky rezervy 5. Navijaky, zakladacie kliny 6. Kontajnerové prvky, uzávery 7. Ochranné mriežky pre svetlá 8. Prejazdový mostík I. OZNAČENIE NADSTAVBY, ADR VÝBAVA Strany /621-670/ 1. Zadné reflexné tabule a samolepky 2. Reflexné pásy podľa predpisu EHK 104 3. Tabule pre presah. náklad a parkovacie tabule 4. Rýchlostné označenia 5. Označenie vozidiel 6. Tabule pre poľnohospodárske vozidlá 7. Zvláštna preprava 8. Reflexné pásy 9. Tachografové kotúče 10. ADR tabule a samolepky 11. ADR výbava J. OKNÁ PRE NADSTAVBY A VOZIDLÁ Strany /671-696/ 1. Okná PA34 2. Okná PA28 3. Okná PLANA 4. Okná pre vozidlá Ducato, Boxer, Jumper 5. Okná pre vozidlá MB Sprinter, Vito, VW Crafter 6. Okná pre vozidlá RENAULT Master, Trafic 7. Okná pre vozidlá IVECO Daily 8. Okná pre vozidlá FORD Transit Custom 9. Okná pre vozidlá VW T5/T6 10. Strešné okná F. MUDGUARDS, BOXES, WATER TANKS Pg. /465-540/ 1. Plastic mudguards, accessories 2. Stainless steel and inox mudguards 3. Mudguards, accessories 4. Mudflaps, mudflaps with logo 5. Plastic toolboxes 6. Zinc plated and stainless steel toolboxes 7. Fire extinguisher cabinets 8. Water tanks G. CARGO SECURITY SYSTEMS Pages /541-562/ 1. Lashing rings 2. Towing rings 3. Laths 4. Intersideboard bars and telescopic stowing bars 5. Corner protectors, ratchets, straps 6. Plastic floor H. ACCESSORIES FOR BODY SYSTEM Pages /563-620/ 1. Side protection system 2. Steps, ladders 3. Bumpers and buffers 4. Wheel carriers 5. Winches, wheel chocks 6. Container corners, latches 7. Protecting grids for lights 8. Crossing bridge I. TRUCK MARKING, ADR EQUIPMENT Pages /621-670/ 1. Rear reflecting and fluorescent panels 2. Reflecting strips in conformity with EHK 104 3. Parking and refl. panels for protruding loads 4. Homologated speed limit discs 5. Vehicle marking 6. Panels for agricultural vehicles 7. Special convoy 8. Reflecting strips 9. Tachograph disks 10. ADR reflecting and fluorescent panels 11. ADR equipment J. WINDOWS FOR BODY BUILDERS Pages /671-696/ 1. Windows PA34 system 2. Windows PA28 system 3. Windows PLANA 4. Windows for vehicle Ducato, Boxer, Jumper 5. Windows for vehicle MB Sprinter, Vito, VW Crafter 6. Windows for vehicle RENAULT Master, Trafic 7. Windows for vehicle IVECO Daily 8. Windows for vehicle FORD Transit Custom 9. Windows for vehicle VW T5/T6 10. Roof hatches

OBSAH CONTENTS ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk SK EN K. PRÍSLUŠENSTVO PRE KARAVANY Strany /697-712/ 1. Strešné okná, ventilátory 2. Mriežky 3. Zásuvky, zástrčky 4. Doplnky L. CHLADNIČKY, NOČNÉ KLIMATIZÁCIE Strany /713-726/ 1. Kompresorové chladničky 2. Nočné klimatizácie M. LED LAMPY Strany /727-742/ 1. Interiérové osvetlenie 2. Pracovné lampy 3. Pozičné svetlá a rozvody N. POŤAHY, KOBERCE, ZÁVESY Strany /743-916/ 1. Univerzálne poťahy 2. Cargo poťahy 3. X-Type poťahy 4. Poťahy šité na mieru THE BEST Professional 5. Poťahy šité na mieru EXTREME Professional 6. Poťahy šité na mieru BLACK Edition 7. Poťahy pre pracovné stroje 8. Ostatné poťahy 9. Koberce pre úžitkové vozidlá 10. Koberce pre kamióny 11. Prikrývky pre motorovú časť 12. Závesy 13. Prikrývky pre prístrojové dosky 14. Ozdobné čalúnenie dverí 15. Poťah madla 16. Kompletná sada pre kabíny 17. Stolíky 18. Prikrývky, vankúše 19. Doplnky 20. Ochranné autoplachty O. ZARIADENIA PROTI KRÁDEŽI Strany /917-922/ 1. Ochrana proti krádeži paliva - Kockon 2. Zariadenia proti krádeži vozidla P. CISTERNY Strany /923-927/ 1. Trubkové držiaky hadíc K. CARAVAN ACCESSORIES Pages /697-712/ 1. Roof windows, ventilators 2. Grids 3. Sockets 4. Accessories L. REFRIGERATORS, AIR CONDITIONERS Pages /713-726/ 1. Blower fridge 2. Night air conditioners M. LED LIGHTS Pages /727-742/ 1. Interior lights 2. Worklamps 3. Harness and Light Kit N. COVERS, CARPETS, CURTAINS Pages /743-916/ 1. Universal seat covers 2. Cargo seat covers 3. X-Type seat covers 4. Seat covers made to measure THE BEST Professional 5. Seat covers made to measure EXTREME Professional 6. Seat covers made to measure BLACK Edition 7. Seat covers for commercial vehicles 8. Other seat covers 9. Carpets for Vans 10. Carpets for trucks 11. Engine covers 12. Curtains 13. Dashboard covers 14. Door panel covers 15. Handle cover 16. Complete cabin kit 17. Table for trucks 18. Bedspreads, pillows 19. Accessories 20. Car covers O. SAFETY DEVICES Pages /917-922/ 1. Theft protection of fuel - Kockon 2. Anti-theft devices P. TANKERS Pages /923-927/ 1. Hose tube holders

A 1 1 POMOCNÝ RÁM - PLATO Hliníkové profily pomocného rámu ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Pozdĺžny hliníkový profil 90 mm Runner aluminium profile 90 mm 117316 surový/raw meter Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code Váha/Weight 3,130 kg/m Rozmery Dimension 90 mm 117317 Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code Pozdĺžny hliníkový profil 108 mm Runner aluminium profile 108 mm surový/raw meter 3,370 kg/m Váha/Weight 108 mm Rozmery Dimension Priečny hliníkový profil 90 mm Bearer aluminium profile 90 mm 117319 Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code surový/raw meter Váha/Weight 2,290 kg/m Rozmery Dimension 90 mm 117315 Priečny hliníkový profil 108 mm Bearer aluminium profile 108 mm Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code surový/raw meter 2,500 kg/m Váha/Weight 108 mm Rozmery Dimension Obvodový hliníkový profil 90 mm Frame aluminium profile 90 mm 117318 Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code elox/eloxed meter Váha/Weight 1,930 kg/m Rozmery Dimension 90 mm 74 7 45 22 5 108 50 117311 Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code Pozdĺžny hliníkový profil T 108 mm Runner aluminium profile T 108 mm surový/raw meter 4,096 kg/m Váha/Weight 108 mm Rozmery Dimension 90 60 4 7 108 60 4 7 62 90 108 60 40 3,5 18,5 90,5 117,5 Obvodový hliníkový profil 90 mm so žľabom Frame aluminium profile 90 mm with groove Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code Rozmery Dimension 39 130 18 2,7 90,5 117312 1,970 kg/m 90 mm elox/eloxed meter Aktualizované - Updated 6/0/2017

A 1 2 ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk 117314 Obvodový hliníkový profil 108 mm Frame aluminium profile 108 mm 2,300 kg/m Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 108 mm Rozmery Dimension elox/eloxed meter 40 27 3 108,5 143 POMOCNÝ RÁM - PLATO Hliníkové profily pomocného rámu Palcom svorka - komplet Palcom clamp - set 117777 hliník/aluminium sada/set Váha/Weight Materiál/Material MJ/UM Kód/Code Diel so závitom Part with screw Diel s otvorom Part with opening Skrutka M10x35 s podložkou Screw M10x35 with plate 0,140 kg 0,060 kg 0,030 kg 117771 117772 117773 hliník/aluminium hliník/aluminium pozink./galvanized kus/piece kus/piece kus/piece 0,050 kg Aktualizované - Updated 6/0/2017

A 1 3 ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Pozdĺžny hliníkový profil 130 mm Runner aluminium profile 130 mm 117320 surový/raw meter Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code Váha/Weight 3,440 kg/m Rozmery Dimension 130 mm 6 5 130 50 Priečny hliníkový profil 70 mm Bearer aluminium profile 70 mm 117322 Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code surový/raw meter Váha/Weight 1,800 kg/m Rozmery Dimension 70 mm 60 3 70 3 46 117325 Obvodový hliníkový profil 109/70 mm so žľabom Frame aluminium profile 109/70 mm with groove 1,540 kg/m Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 94 mm Rozmery Dimension elox/eloxed meter 40 109 11 11 15 Ø12 24 2,8 70,5 117323 1,730 kg/m 109 mm elox/eloxed meter Obvodový hliníkový profil 94/70 mm Frame aluminium profile 94/70 mm Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code Rozmery Dimension 3 70,5 16,5 94 45 POMOCNÝ RÁM - PLATO Hliníkové profily pomocného rámu Aktualizované - Updated 6/0/2016

Roh predný ľavý, zadný pravý 120 x 40 mm Corner frontal left, rear right 120 x 40 mm 467720 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code pozink./galvanized 467721 kus/piece pozink./galvanized Typ Type PĽ / ZP FL / RR Roh predný pravý, zadný ľavý 120 x 40 mm Corner frontal right, rear left 120 x 40 mm PP / ZĽ FR / RL 120 120 Dĺžka Length Váha Weight 1,750 kg 1,750 kg A 2 1 POMOCNÝ RÁM - PLATO Rohy pre pomocný rám ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Dĺžka Length 120 120 467722 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code pozink./galvanized 467723 kus/piece pozink./galvanized Typ Type Diel stredný 120 x 40 mm Middle part 120 x 40 mm ľavý left pravý right Váha Weight 2,800 kg 2,800 kg ĺžka ength Aktualizované - Updated 10/0/2020 Roh predný ľavý, zadný pravý 120 x 40 mm, pre 90mm rám so žľabom Corner frontal left, rear right 120 x 40 mm, for 90 mm frame with groove 467716 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code pozink./galvanized 467717 kus/piece pozink./galvanized Typ Type PĽ / ZP FL / RR Roh predný pravý, zadný ľavý 120 x 40 mm, pre 90mm rám so žľabom Corner frontal right, rear left 120 x 40 mm, for 90 mm frame with groove PP / ZĽ FR / RL 120 120 Dĺžka Length Váha Weight 1,750 kg 1,750 kg Dĺžka Length 120 467718 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code pozink./galvanized Typ Type Diel stredný 120 x 40 mm, pre 90mm rám so žľabom Middle part 120 x 40 mm, for 90 mm frame with groove univerzálny universal Váha Weight 2,800 kg ĺžka ength

A 2 2 ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk POMOCNÝ RÁM - PLATO Rohy pre pomocný rám Aktualizované - Updated 10/0/2020 Typ Type ľavý left pravý right 467731 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code pozink./galvanized Roh zadný 120 x 40 mm s kapsou K20 Corner rear 120 x 40 mm with support K20 467730 kus/piece pozink./galvanized Váha Weight 2,360 kg 2,360 kg Typ Type ľavý left pravý right 467735 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code pozink./galvanized Roh zadný 120 x 40 mm s kapsou K20, pre 90mm rám so žľabom Corner rear 120 x 40 mm with support K20, for 90 mm frame with groove 467734 kus/piece pozink./galvanized Váha Weight 2,360 kg 2,360 kg Typ Type ľavý left pravý right 467732 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code pozink./galvanized Diel stredný 120 x 40 mm s kapsou K20 Middle part 120 x 40 mm with support K20 467733 kus/piece pozink./galvanized Váha Weight 2,800 kg 2,800 kg Typ Type 467736 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code pozink./galvanized Diel stredný 120 x 40 mm s kapsou K20, pre 90mm rám so žľabom Middle part 120 x 40 mm with support K20, for 90 mm frame with groove Váha Weight 2,800 kg Typ Type univerzálny universal

A 2 3 POMOCNÝ RÁM - PLATO Rohy pre pomocný rám ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 2/0/2016 467741 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code pozink./galvanized Roh zadný 120 x 40 mm s kapsou MAX Corner rear 120 x 40 mm with support MAX 467740 kus/piece pozink./galvanized Typ Type ľavý left pravý right Váha Weight 2,360 kg 2,360 kg Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code Krytka Cover 467724 kus/piece plast/plastic 120 x 40 Rozmery Dimensions Váha Weight 0,020 kg kus/piece MJ/UM kus/piece Povrchová úprava Surface treat. pozink./galvanized pozink./galvanized Diel stredný 120 x 40 mm s kapsou Monoleva Middle part 120 x 40 mm with support Monoleva 467752 Kód/Code 467753 Váha Weight 2,800 kg 2,800 kg Typ Type ľavý left pravý right kus/piece MJ/UM kus/piece Povrchová úprava Surface treat. pozink./galvanized pozink./galvanized Roh zadný 120 x 40 mm s kapsou Monoleva Corner rear 120 x 40 mm with support Monoleva 467750 Kód/Code 467751 2,360 kg Váha Weight 2,360 kg Typ Type pravý right ľavý left 467742 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code pozink./galvanized Diel stredný 120 x 40 mm s kapsou MAX Middle part 120 x 40 mm with support MAX 467743 kus/piece pozink./galvanized Typ Type ľavý left pravý right Váha Weight 3,050 kg 3,050 kg

A 2 4 POMOCNÝ RÁM - PLATO Rohy pre pomocný rám ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 2/0/2016 40 100 80 100 135 Ø10,5 85,5 85,5 100 40 80 100 135 Ø10,5 Typ Type ľavý left 467763 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code lakovaný/painted Diel čierny stredný ľavý 80x40x3 mm, pre 70 mm rám Black middle part left 80x40x3 mm, for 70 mm frame Váha Weight 1,550 kg 100 80 100 15 Ø10,5 40 135 Ø9 150 85,5 100 100 80 85,5 15 40 135 150 Ø9 Ø10,5 Typ Type PĽ/ZP FL/RR 467760 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code lakovaný/painted Roh čierny predný ľavý, zadný pravý 80x40x3 mm, pre 70 mm rám Black corner frontal left, rear right 80x40x3 mm, for 70 mm frame Váha Weight 1,400 kg Roh čierny predný ľavý, zadný pravý 80x40x3 mm s 2 otvormi Ø 13 mm, predpripravený pre stĺpik, pre 70 mm rám Black corner frontal left, rear right 80x40x3 mm, with 2 holes Ø 13 mm, ready for pillar, for 70 mm frame 467764 kus/piece lakovaný/painted 1,400 kg Typ Type pravý right 467762 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code lakovaný/painted Diel čierny stredný pravý 80x40x3 mm, pre 70 mm rám Black middle part right 80x40x3 mm, for 70 mm frame Váha Weight 1,550 kg Typ Type 467761 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code lakovaný/painted Roh čierny predný pravý, zadný ľavý 80x40x3 mm, pre 70 mm rám Black corner frontal right, rear left 80x40x3 mm, for 70 mm frame Váha Weight 1,400 kg Roh čierny predný pravý, zadný ľavý 80x40x3 mm s 2 otvormi Ø 13 mm, predpripravený pre stĺpik, pre 70 mm rám Black corner frontal right, rear left 80x40x3 mm, with 2 holes Ø 13 mm, ready for pillar, for 70 mm frame 467765 kus/piece lakovaný/painted 1,400 kg PĽ/ZP FL/RR PP/ZĽ FR/RL PP/ZĽ FR/RL

A 2 5 POMOCNÝ RÁM - PLATO Rohy pre pomocný rám ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 4/0/2021 Typ Type Typ Type PĽ/ZP FL/RR 467771 467770 kus/piece kus/piece Povrchová úprava Surface treat. Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM MJ/UM Kód/Code Kód/Code lakovaný/painted lakovaný/painted Roh čierny predný ľavý, zadný pravý 80x40x3 mm, pre 70 mm rám so žľabom Black corner frontal left, rear right 80x40x3 mm, for 70 mm frame with groove Roh čierny predný pravý, zadný ľavý 80x40x3 mm, pre 70 mm rám so žľabom Black corner frontal right, rear left 80x40x3 mm, for 70 mm frame with groove Váha Weight Váha Weight 1,130 kg 1,130 kg Roh čierny predný ľavý, zadný pravý 80x40x3 mm s 2 otvormi Ø 16 mm, predpripravený pre stĺpik, pre 70 mm rám so žľabom Black corner frontal left, rear right 80x40x3 mm, with 2 holes Ø 16 mm, ready for pillar, for 70 mm frame with groove Roh čierny predný pravý, zadný ľavý 80x40x3 mm s 2 otvormi Ø 16 mm, predpripravený pre stĺpik, pre 70 mm rám so žľabom Black corner frontal right, rear left 80x40x3 mm, with 2 holes Ø 16 mm, ready for pillar, for 70 mm frame with groove 467775 467774 kus/piece kus/piece lakovaný/painted lakovaný/painted 1,130 kg 1,130 kg Typ Type 467773 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code lakovaný/painted Diel čierny stredný 80x40x3 mm, pre 70 mm rám so žľabom Black middle part 80x40x3 mm, for 70 mm frame with groove Váha Weight 1,300 kg PĽ/ZP FL/RR 80 80 100 135 135 135 Ø11 Ø11 73 40 Ø16 Ø16 80 100 100 100 40 PP/ZĽ FR/RL PP/ZĽ FR/RL Typ Type univerzálny universal

A 2 6 POMOCNÝ RÁM - PLATO Rohy pre pomocný rám ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 2/0/2016 100 80 100 15 Ø10,5 40 160 Ø9 150 108 100 100 80 108 15 40 160 150 Ø9 Ø10,5 Typ Type ľavý left 467793 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code lakovaný/painted Diel čierny stredný ľavý 80x40x3 mm, pre 90 mm rám Black middle part left 80x40x3 mm, for 90 mm frame Váha Weight 1,950 kg Typ Type 467790 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code lakovaný/painted Roh čierny predný ľavý, zadný pravý 80x40x3 mm, pre 90 mm rám Black corner frontal left, rear right 80x40x3 mm, for 90 mm frame Váha Weight 1,500 kg Roh čierny predný ľavý, zadný pravý 80x40x3 mm s 2 otvormi Ø 13 mm, predpripravený pre stĺpik, pre 90 mm rám Black corner frontal left, rear right 80x40x3 mm, with 2 holes Ø 13 mm, ready for pillar, for 90 mm frame 467794 kus/piece lakovaný/painted 1,500 kg Typ Type pravý right 467792 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code lakovaný/painted Diel čierny stredný pravý 80x40x3 mm, pre 90 mm rám Black middle part right 80x40x3 mm, for 90 mm frame Váha Weight 1,950 kg Typ Type 467791 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code lakovaný/painted Roh čierny predný pravý, zadný ľavý 80x40x3 mm, pre 90 mm rám Black corner frontal right, rear left 80x40x3 mm, for 90 mm frame Váha Weight 1,500 kg Roh čierny predný pravý, zadný ľavý 80x40x3 mm s 2 otvormi Ø 13 mm, predpripravený pre stĺpik, pre 90 mm rám Black corner frontal right, rear left 80x40x3 mm, with 2 holes Ø 13 mm, ready for pillar, for 90 mm frame 467795 kus/piece lakovaný/painted 1,500 kg 40 100 80 100 160 Ø10,5 108 15 108 100 40 80 100 160 Ø10,5 15 PĽ/ZP FL/RR PĽ/ZP FL/RR PP/ZĽ FR/RL PP/ZĽ FR/RL

A 2 7 POMOCNÝ RÁM - PLATO Rohy pre pomocný rám ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 4/0/2021 100 100 100 160 95 160 95 160 50 Ø16 Ø10,5 Ø10,5 95 40 40 130 Ø10,5 Ø10,5 Ø16 100 100 40 100 100 Typ Type 467710 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code žiar. pozink/hot galv. žiar. pozink/hot galv. žiar. pozink/hot galv. Roh predný ľavý, zadný pravý 100x40x4 mm, pre 90 mm rám so žľabom Corner frontal left, rear right 100x40x4 mm, for 90 mm frame with groove Váha Weight 2,000 kg Roh predný ľavý, zadný pravý 100x40x4 mm s 2 otvormi Ø 16 mm, predpripravený pre stĺpik, pre 90 mm rám so žľabom Corner frontal left, rear right 100x40x4 mm, with 2 holes Ø 16 mm, ready for pillar, for 90 mm frame with groove 467715 kus/piece 2,000 kg Typ Type 467711 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code Roh predný pravý, zadný ľavý 100x40x4 mm, pre 90 mm rám so žľabom Black corner frontal right, rear left 100x40x4 mm, for 90 mm frame with groove Váha Weight 2,000 kg Roh čierny predný pravý, zadný ľavý 100x40x4 mm s 2 otvormi Ø 16 mm, predpripravený pre stĺpik, pre 90 mm rám so žľabom Corner frontal right, rear left 100x40x4 mm, with 2 holes Ø 16 mm, ready for pillar, for 90 mm frame with groove 467714 kus/piece 2,000 kg PĽ/ZP FL/RR PĽ/ZP FL/RR PP/ZĽ FR/RL PP/ZĽ FR/RL Typ Type 467712 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code Diel stredný 100x40x4 mm, pre 90 mm rám so žľabom Middle part 100x40x4 mm, for 90 mm frame with groove Váha Weight 2,300 kg Typ Type žiar. pozink/hot galv. žiar. pozink/hot galv. univerzálny universal

A 2 8 POMOCNÝ RÁM - PLATO Krytky ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 12/0/2016 40 100 170 170 108 210 40 100 170 170 108 210 40 100 170 170 108 210 40 40 100 100 170 170 170 170 108 108 160 160 40 100 170 170 108 160 Typ Type 467780 467782 467722 467783 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code pozink/galvanized pozink/galvanized Roh žiarovo zinkovaný pre CS, 100x40 s výstuhou Hot galvanized corner for CS, 100x40 Váha Weight 3,320 kg Typ Type 467783 kus/piece 3,920 kg predný pravý front right 467781 467780 467781 kus/piece pozink/galvanized 3,320 kg predný ľavý front left zadný ľavý rear left 467782 kus/piece pozink/galvanized 3,920 kg zadný pravý rear right Roh žiarovo zinkovaný pre CS, 100x40 s výstuhou a držiakom pre račňu Hot galvanized corner for CS, 100x40 100 100 120 120 100 100 Ø10,5 Ø10,5 40 40 160 160 Ø10,5 Ø10,5 130 130 108 108 100 120 100 Ø10,5 40 130 108 160 467723 Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code Váha Weight Typ Type Typ Type 467722 kus/piece Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code pozink/galvanized pozink/galvanized Diel stredný 120x40 mm Middle part 120x40 mm Váha Weight 2,800 kg Typ Type 467787 kus/piece 3,335 kg pravý right 467723 kus/piece pozink/galvanized 2,800 kg ľavý left ľavý left 467786 kus/piece pozink/galvanized 3,335 kg pravý right Diel stredný pre CS, 120x40 mm s navarenou kapsou bočného stĺpiku 326010, 326002 Middle part for CS, 120x40 mm with welded support for side pillar 326010, 326002 Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code Váha Weight Typ Type 100 120 100 Ø10,5 40 130 108 160

A 2 9 POMOCNÝ RÁM - PLATO Rohy pre pomocný rám ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 2/0/2016 Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code Krytky Cover 467724 467706 467704 kus/piece kus/piece kus/piece plast/plastic plast/plastic plast/plastic 120 x 40 100 x 40 80 x 40 Rozmery Dimensions Váha Weight 0,020 kg 0,019 kg 0,018 kg

surový/raw Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. S Kód/Code 2,780 kg/m A B C D E F 142765 Dĺžka v mm Length in mm 2,0 6000 81 40 27 15 28 62 surový/raw 2,920 kg/m 142766 2,0 6500 84 50 27 18 22 62 142768 6500 108 50 30 21 25 82 surový/raw 2,5 4,030 kg/m 142769 6500 111 50 30 24 27 81 3,0 surový/raw 5,010 kg/m 142770 6500 116 50 33 27 35 83 3,0 surový/raw 5,380 kg/m Obvodový oceľový profil Frame steel profile A 3 1 POMOCNÝ RÁM - PLATO Oceľové profily pomocného rámu ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk A B C D F S B C D A F E S Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. S Kód/Code A B C D F Obvodový oceľový profil 160/3/27 mm Frame steel profile 160/3/27 mm 141628 surový/raw 3,0 7000 160 50 40 27 45 6,800 kg/m Dĺžka v mm Length in mm 141629 surový/raw 3,0 8000 160 50 40 27 45 6,800 kg/m Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. S Kód/Code A B C D E F Obvodový oceľový profil Frame steel profile Dĺžka v mm Length in mm 142922 surový/raw 2,0 6000,6500 92 60 28 17 22 71 3,340 kg/m A B C D F S E Ø11 141722 surový/raw 3,0 6500 109 65 30 21 30 82 5,930 kg/m Aktualizované - Updated 2/0/2018 141626 surový/raw 3,0 6500 160 50 40 27 45 6,800 kg/m

A 3 2 POMOCNÝ RÁM - PLATO Oceľové profily pomocného rámu ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. S Kód/Code A B C D F Obvodový oceľový profil Frame steel profile 142678 6150 155 50 24 31 102 3,5 surový/raw 7,910 kg/m 142679 surový/raw 3,5 8300 155 50 24 31 102 7,910 kg/m Dĺžka v mm Length in mm F A D B C S 145 Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. S Kód/Code A B C D E F Obvodový oceľový profil Frame steel profile Dĺžka v mm Length in mm 141727 surový/raw 3,0 6150, 7500 115 65 30 27 30 82 6,020 kg/m Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. S Kód/Code A B C D E F Obvodový oceľový profil Frame steel profile Dĺžka v mm Length in mm 141721 surový/raw 3,0 6500, 7500 109 65 30 21 30 82 5,820 kg/m B 14 A S D F C E 95 135° 105° 27 B 14 A S D F C E 101 135° 105° 27 Váha/Weight Povrch. úprava Surface treat. S Kód/Code A B C D E F Obvodový oceľový profil Frame steel profile Dĺžka v mm Length in mm 142715 surový/raw 2,0 6500 100 60 30 15 30 80 3,800 kg/m 105° E B 12 A D F C 30 S R6 30° Aktualizované - Updated 3/1/2016 E E 27 27

Úpinka pre rám hrúbky 7-8, 10-12 mm Body clamp for chassis thickness 7-8, 10-12 mm 452920 0,700 kg kus/piece pozink./galvanized Váha/Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code Úpinka pre rám Body clamp for chassis 1,200 kg 451900 kus/piece pozink./galvanized Váha/Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code Úpinka pre rám hrúbky 4-5, 5-6 mm Body clamp for chassis thickness 4-5, 5-6 mm 0,820 kg 452870 kus/piece Váha/Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code pozink./galvanized Úpinka pre rám hrúbky 10-12, 14-16 mm Body clamp for chassis thickness 10-12, 14-16 mm 1,090 kg 451870 kus/piece Váha/Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code pozink./galvanized A 4 1 POMOCNÝ RÁM - PLATO Úpinky ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk 123 22 15 50 9 40 22 40 6 125 62,5 16 26 51 3 40 20,5 40 4 127 63,5 18 25 60 41 8 25 41 10 133 45 15 74 29 43 8 90 25 Aktualizované - Updated 2/0/2016 10-12 4-5 14-16

A 4 2 POMOCNÝ RÁM - PLATO Úpinky ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Úpinka pre rám 3-4, 5-6 mm Body clamp for chassis 3-4, 5-6 mm 451110 0,660 kg kus/piece pozink./galvanized Váha/Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 18 41 3 4 41 125 62,5 15 28 51 Aktualizované - Updated 3/0/2018 5-6

Úpinka dlhá IVECO Long body mounted bracket IVECO 0,345 kg 451630 kus/piece pozink./galvanized Váha/Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code surová/raw kus/piece 451631 0,345 kg Úpinka krátka Short body mounted bracket 0,300 kg 451660 kus/piece pozink./galvanized Váha/Weight MJ/UM Kód/Code surová/raw kus/piece 451661 0,300 kg Povrchová úprava Surface treat. 0,970 kg 451810 kus/piece pozink./galvanized Váha/Weight MJ/UM Kód/Code surová/raw kus/piece 451811 0,970 kg Úpinka ťažká Heavy body mounted bracket Povrchová úprava Surface treat. Úpinka ťažká, krátka Short heavy body mounted bracket 0,720 kg 451720 kus/piece pozink./galvanized Váha/Weight MJ/UM Kód/Code 451721 surová/raw kus/piece 0,720 kg Povrchová úprava Surface treat. A 4 3 POMOCNÝ RÁM - PLATO Úpinky ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk 80 45 16 Ø11 50 90 52 13 80 30 16 60 30 13 70 Ø11 52 57 85 20 110 110 55 55 26 25 60 60 32 32 155 90 75 Ø13 Ø13,5 6 18 18 20 20 Aktualizované - Updated 9/0/2021 25 30 40 25 40 50 50 25 25 40 35

Úpinka Eurocargo Body mounted bracket for Eurocargo 0,630 kg 451650 kus/piece pozink./galvanized Váha/Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code 451651 surová/raw kus/piece 0,630 kg Úpinka MAN Body mounted bracket for Man 0,600 kg 451890 kus/piece pozink./galvanized Váha/Weight MJ/UM Kód/Code surová/raw kus/piece 451891 0,600 kg Povrchová úprava Surface treat. A 4 4 POMOCNÝ RÁM - PLATO Úpinky ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Úpinka odľahčená Light body mounted bracket surová/raw Váha/Weight MJ/UM Kód/Code kus/piece 451671 0,370 kg Povrchová úprava Surface treat. Úpinka "ACTROS" Body mounted bracket "ACTROS" 0,870 kg 458100 kus/piece Váha/Weight MJ/UM Kód/Code surová/raw Povrchová úprava Surface treat. 0,870 kg 458110 kus/piece pozink./galvanized Aktualizované - Updated 2/0/2019 80 60 45 15 39 30 40 37,5 Ø15 Ø14 20 35 35 33,5 15 55 60 59 40 35 40 60 60 68 100 107 75 155 15 28 35 50 27 Ø15 33 60 75 105 100 19

A 4 5 POMOCNÝ RÁM - PLATO Úpinky ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Úpinka Body mounted bracket 0,580 kg 451770 kus/piece surová/raw Váha/Weight MJ/UM Kód/Code pozink./galvanized kus/piece 451771 0,580 kg Povrchová úprava Surface treat. Úpinka Body mounted bracket 0,420 kg 451633 kus/piece Váha/Weight MJ/UM Kód/Code pozink./galvanized Povrchová úprava Surface treat. Aktualizované - Updated 3/0/2018 83,5 45 14 57 40 34 90 Ø11 70 25 41,75 45 50 Ø14 34 62 55 80 100 16 40

A 4 6 POMOCNÝ RÁM - PLATO Úpinky ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Úpinka naváracia Body mounted bracket 0,300 kg 453881 kus/piece Váha/Weight MJ/UM Kód/Code surová/raw Povrchová úprava Surface treat. Úpinka naváracia Body mounted bracket 0,500 kg 459100 kus/piece Váha/Weight MJ/UM Kód/Code surová/raw Povrchová úprava Surface treat. Úpinka naváracia Body mounted bracket 0,480 kg 454000 kus/piece Váha/Weight MJ/UM Kód/Code surová/raw Povrchová úprava Surface treat. Úpinka naváracia Body mounted bracket 0,340 kg 454011 kus/piece Váha/Weight MJ/UM Kód/Code surová/raw Povrchová úprava Surface treat. 25 31,6 30 60 68 5 123 22,5 45 14 20 24 60 32 150 90 6 35 16 70 12 17 60 33,5 75 6 160 45 25 90 12 50 29 70 6 127 22,5 45 Ø18 Aktualizované - Updated 3/0/2018

45 45 10 Ø18 Ø15 60 100 20 20 5 50 25 91 10 10 20 40 51 50 45 20 Ø18 5 5 40 A 4 7 POMOCNÝ RÁM - PLATO Úpinky ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk 0,550 kg 452800* kus/piece Váha/Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code pozink./galvanized Úpinka VOLVO 100 mm VOLVO support 100 mm 0,500 kg 452541* kus/piece Váha/Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code surová/raw Úpinka VOLVO 91 mm VOLVO support 91 mm Aktualizované - Updated 3/0/2018 * do vypredania zásob - till sold out * do vypredania zásob - till sold out Váha/Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code surová/raw kus/piece 454041 0,900 kg Úpinka VOLVO 125 mm VOLVO support 125 mm 5 70 5 48 125 Ø19 35 65 8 Ø18 0,125 kg 454043 kus/piece lakovaná/painted Váha/Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code Platnička pre úpinku VOLVO Plate for support VOLVO 45 38 10 Ø15 Ø18 75 115 20 20 5 50 surová/raw Váha/Weight MJ/Crit. unit Kód/Code kus/piece 452761* 0,600 kg Úpinka VOLVO 115 mm VOLVO support 115 mm Povrchová úprava Surface form * do vypredania zásob - till sold out

A 4 8 POMOCNÝ RÁM - PLATO Úpinky ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk 0,800 kg 452780 kus/piece pozink./galvanized Váha/Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code surová/raw kus/piece 452781 0,800 kg Úpinka VOLVO 150 mm VOLVO support 150 mm 0,860 kg 452580 kus/piece pozink./galvanized Váha/Weight MJ/UM Kód/Code surový/raw kus/piece 452581 0,860 kg Úpinka VOLVO 195 mm VOLVO support 195 mm Povrchová úprava Surface treat. Aktualizované - Updated 9/0/2022 140 39 12 8 M12/M18 Ø50 1,080 kg 458010 kus/piece lakovaná/painted Váha Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code Sada pre pružné uchytenie, max. nosnosť 500 kg Shock absorber for body, load capacity 500 kg 55 50 10 10 20 20 150 195 20 20 110 60 100 115 20 20 25 25 20 20 40 40 5 5 Ø15 Ø14 Ø18 Ø18 50 80 5 5 45 45 95 M12 Skrutka Screw 1,250 kg 458510 kus/piece lakovaná/painted M18 180 79 12 8 M18 Ø50 1,260 kg 458610 kus/piece lakovaná/painted Váha Weight Povrchová úprava Surface treat. MJ/UM Kód/Code Sada pre pružné uchytenie, max. nosnosť 500 kg Shock absorber for body, load capacity 500 kg M18 Skrutka Screw

ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Kód Code Predĺženie PSA - FIAT/ PEUGEOT/ CITROËN X 250, L=500 mm Extension PSA - FIAT/ PEUGEOT/ CITROËN X 250, L=500 mm 500 mm 690005 Dĺžka Length Váha Weight 19,200 kg 26,800 kg 34,400 kg 1,000 kg žiarový pozink. hot galvanized Predĺženie PSA - FIAT/ PEUGEOT/ CITROËN X 250, L=850 mm Extension PSA - FIAT/ PEUGEOT/ CITROËN X 250, L=850 mm 850 mm 690010 Dĺžka Length Váha Weight žiarový pozink. hot galvanized Kód/Code Materiál/Material Predĺženie PSA - FIAT/ PEUGEOT/ CITROËN X 250, L=1250 mm Extension PSA - FIAT/ PEUGEOT/ CITROËN X 250, L=1250 mm Kábel pre predĺženie PSA - FIAT/ PEUGEOT/ CITROËN X 250 Cable for extension PSA - FIAT/ PEUGEOT/ CITROËN X 250 1250 mm 690015 690020 Dĺžka Length Dĺžka Length Váha Weight Váha Weight žiarový pozink. hot galvanized A 5 1 POMOCNÝ RÁM - PLATO Predĺženie rámu 1600 mm Aktualizované - Updated 3/0/2021 Povrchová úprava Surface treat. 500 mm 690030 19,200 kg pozink., lakovaný galv., painted sada/set sada/set sada/set MJ/UM MJ/UM MJ/UM sada/set sada/set sada/set Kód Code Kód Code Povrchová úprava Surface treat. Povrchová úprava Surface treat. 26,800 kg 850 mm 690035 pozink., lakovaný galv., painted pozink., lakovaný galv., painted 34,400 kg 1250 mm 690040

A 5 2 POMOCNÝ RÁM - PLATO Úpinky ITAL ACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www .ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 3/0/2021 Kód Code Predĺženie MB Sprinter 3,5t Extension MB Sprinter 3,5t 500 mm 690110 Dĺžka Length Váha Weight 18,400 kg 2,000 kg galv. pozink. galvanized Kód/Code Materiál/Material Kábel pre predĺženie MB Sprinter Cable for extension MB Sprinter 690105 Dĺžka Length Váha Weight 1600 mm Povrchová úprava Surface treat. 500 mm 690111 18,400 kg lakované painted 710 mm 690120 18,000 kg galv. pozink. galvanized lakované painted 710 mm 690121 18,000 kg 810 mm 690125 21,400 kg galv. pozink. galvanized lakované painted 810 mm 690126 21,400 kg Kód Code Predĺženie MB Sprinter 5t Extension MB Sprinter 5t 500 mm 690130 Dĺžka Length Váha Weight 18,400 kg 1,500 kg galv. pozink. galvanized Kód/Code Materiál/Material Kábel pre predĺženie MB Sprinter s výstupom na obrysové a brzdové svetlá Cable for extension MB Sprinter with output for side and brake lights 690106 Dĺžka Length Váha Weight 1600 mm Povrchová úprava Surface treat. 500 mm 690131 18,400 kg lakované painted 590 mm 690135 20,000 kg galv. pozink. galvanized 20,000 kg 810 mm 690145 21,400 kg galv. pozink. galvanized lakované painted 810 mm 690146 sada/set sada/set sada/set sada/set sada/set sada/set MJ/UM MJ/UM MJ/UM MJ/UM sada/set sada/set sada/set sada/set sada/set sada/set sada/set

ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk A 5 3 POMOCNÝ RÁM - PLATO Predĺženie rámu Aktualizované - Updated 3/0/2022 Kód Code Predĺženie RENAULT Master Extension RENAULT Master 750 mm 690057 Dĺžka Length Váha Weight 18,400 kg 2,000 kg galv. pozink. galvanized Kód Code Kompletná sada káblov pre predĺženie RENAULT Master Complet set of cables for extension RENAULT Master 690056 Dĺžka Length Váha Weight Povrchová úprava Surface treat. 750 mm 690058 18,400 kg lakované painted 900 mm 690059 21,400 kg galv. pozink. galvanized lakované painted 900 mm 690060 21,400 kg sada/set sada/set MJ/UM MJ/UM sada/set sada/set sada/set 1,000 kg Kód Code Typ/Type Sada káblov pre predĺženie RENAULT Master Complet set of cables for extension RENAULT Master 690256 pre zadné svetlá for rear lights Dĺžka Length Váha Weight MJ/UM sada/set 1,000 kg Kód Code Typ/Type Sada káblov pre predĺženie RENAULT Master Complet set of cables for extension RENAULT Master 690356 pre osvetlenie ŠPZ for license plate lighting Dĺžka Length Váha Weight MJ/UM sada/set Typ/Type pre zadné svetlá a ŠPZ for rear lights and LP

B 1 1 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové profily, profily ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk 117784 25 350 15 112222 350 155 175 190 225 25 13 116830 25 300 15 hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 116830 Hliníková bočnica 300 mm Aluminium sideboard profile 300 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 3,213 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 117784 Hliníková bočnica 350 mm Aluminium sideboard profile 350 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 3,308 kg/m hliník/alumin. meter 112222 elox./eloxed 3,640 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 114505 Hliníková bočnica 400 mm Aluminium sideboard profile 400 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 4,700 kg/m hliník/alumin. meter 115305 elox./eloxed 4,109 kg/m hliník/alumin. meter 116018 elox./eloxed 4,285 kg/m hliník/alumin. meter 113367 elox./eloxed 4,209 kg/m hliník/alumin. meter 116014 elox./eloxed 3,890 kg/m hliník/alumin. meter 116016 elox./eloxed 3,940 kg/m 114505 115305 116018 113367 116014 400 10 400 400 13 400 15 400 1,7 1,7 2,2 116016 27,6 400 1,7 1,7 2,3 2,2 2,4 Aktualizované - Updated 5/0/2022 205 210

B 1 2 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové profily, profily ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 12/0/2022 hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 118197 Spodný bočnicový profil s jazýčkom EUROLOCK - 100 mm Bottom sideboard profile with edge EUROLOCK - 100 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 1,593 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 117785 Spodný bočnicový profil EUROLOCK - 200 mm Bottom sideboard profile EUROLOCK - 200 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 2,675 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 117046 Stredný bočnicový plný profil EUROLOCK - 200 mm Central sideboard full profile EUROLOCK - 200 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 2,539 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 118196 Horný bočnicový profil EUROLOCK - 200 mm Top profile EUROLOCK - 200 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 2,523 kg/m 118196 25 200 25 200 117046 117785 118197 25 200 25 100 117

B 1 3 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové profily, profily ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 12/0/2022 hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113385 Stredný bočnicový plný profil 200 mm Central sideboard full profile 200 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 2,152 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113635 Stredný bočnicový plný profil 100 mm Central sideboard full profile 100 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 1,244 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113474 Spodný bočnicový profil s jazýčkom 200 mm Bottom sideboard profile with edge 200 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 2,538 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113475 Spodný bočnicový profil 220 mm Bottom sideboard profile 220 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 2,581 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113477 Stredný bočnicový plachtový profil 200 mm Central sideboard tarpaulin profile 200 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 2,020 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113634 Stredný bočnicový plachtový profil 100 mm Central sideboard tarpaulin profile 100 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 1,023 kg/m 113474 113475 25 25 220 200 15 113477 113634 25 25 200 100 25 199,7 100 25 113385 113635

B 1 4 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové profily, profily ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 12/0/2022 hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113478 Horný bočnicový profil 200 mm Top profile 200 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 2,157 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113637 Horný bočnicový profil 100 mm Top profile 100 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 1,201 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 117071 Šípový profil 150 mm Side profile 150 mm Povrch.úprava Surface treat. 1,860 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 117070 Šípový profil 100 mm Side profile 100 mm Povrch.úprava Surface treat. 1,310 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 113219 Hliníkový profil podplachtový 100x25 mm Tarpaulin profile 100x25 mm Povrch.úprava Surface treat. 0,985 kg/m 113478 113637 25 200 25 100 113219 117071 100 100 150 25 25 25 10 117070 hliník/alumin. čierna/black meter kus/piece Váha/Weight Váha/Weight Materiál/Mat. Farba/Color MJ/UM MJ/UM Kód/Code Kód/Code 119040 461025 Profil rámu CS 70x35 mm Frame profile CS 70x35 mm Záslepka do podplachtového profilu Edging plug for tarpaulin profile Povrch.úprava Surface treat. Rozmery Dimensions surový/raw 100x25 surový/raw surový/raw 1,530 kg/m 0,015 kg 35 30 5 70 2,5 5 5 1,4 1,3 1,5 40 Ø8 surový/raw 85 32 hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 119041 Profil rámu OMEGA 85x32 mm Frame profile OMEGA 85x32 mm Povrch.úprava Surface treat. surový/raw 2,120 kg/m

B 1 5 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové profily, profily ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 12/0/2022 Hliníkové bočnicové profily Aluminium sideboard profiles 400 500 600 800 1000 113478 113474 113474 113474 113474 113474 113474 113474 113478 113478 113478 113478 113478 113478 113477 113634 113634 113634 113635 113477 113385 113477 113385 113634 113634 113477 113635 113385 113385

B 1 6 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové profily, profily ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 12/0/2022 Šípový profil WAVE - 110 mm Side profile WAVE - 110 mm hliník/alumin. hliník/alumin. hliník/alumin. meter meter meter Váha/Weight Váha/Weight Váha/Weight Materiál/Mat. Materiál/Mat. Materiál/Mat. MJ/UM MJ/UM MJ/UM Kód/Code Kód/Code Kód/Code 113220 117072 113390 Hliníkový profil podplachtový WAVE - 100x25 mm Tarpaulin profile WAVE - 100x25 mm Povrch.úprava Surface treat. Povrch.úprava Surface treat. Povrch.úprava Surface treat. 0,905 kg/m 1,080 kg/m 2,236 kg/m surový/raw surový/raw surový/raw Stredný bočnicový profil WAVE 233 mm Central sideboard profile WAVE 233 mm hliník/alumin. hliník/alumin. hliník/alumin. meter meter meter 113221 117073 113391 0,905 kg/m 1,080 kg/m 2,236 kg/m elox./eloxed elox./eloxed elox./eloxed 100 1,25 0,5 1,25 25 R3,5 R1 55 103,25 233 0,5 0,5 1,25 1,3 1,3 60 110 24 25 Šípový profil WAVE - 150 mm Side profile WAVE - 150 mm hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 117077 Povrch.úprava Surface treat. 1,400 kg/m surový/raw hliník/alumin. meter 117078 1,400 kg/m elox./eloxed R3,5 R1 75 0,5 1,25 60 150 24

ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk B 1 7 Aktualizované - Updated 12/0/2022 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové profily, profily hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 110326 Lemovací profil "U" 25 mm Edging profile "U" 25 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 0,729 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 110327 Lemovací profil "H" 25 mm Edging profile "H" 25 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 1,010 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 112060 Lemovací profil "H" 25 mm Edging profile "H" 25 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 0,970 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 111620 Bočný lemovací profil pre MAX Side edging profile MAX Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 0,805 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 111094 Zadný lemovací profil pre MAX Rear edging profile MAX Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 1,220 kg/m 15,5 25,5 11 9 40 25,5 30,5 33,5 64 60 40 25,5 5 3 40 25,5 25,5 3 40 19 59

B 1 8 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové profily, profily ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk Aktualizované - Updated 12/0/2022 hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 110899 Bočný lemovací profil K20 pre Kinnegrip Side edging profile K20 for Kinnegrip Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 1,290 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 110827 Bočný lemovací profil K20 pre Kinnegrip 27 mm Side edging profile K20 for Kinnegrip 27 mm Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 1,170 kg/m hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 110900 Zadný lemovací profil K20 pre Kinnegrip Rear edging profile K20 for Kinnegrip Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 1,220 kg/m 56 25,5 25,4 34 39 30 27 64 55 65 57 25,4 25,4 30,5 25,5 2,5 2,3 28 hliník/alumin. meter Váha/Weight Materiál/Mat. MJ/UM Kód/Code 110328 Bočný lemovací profil pre uzáver H681 Side edging profile for lock H681 Povrch.úprava Surface treat. elox./eloxed 0,980 kg/m

ITALACCESSORI Tel: 00421/35/7740547, Mobil: 00421/908 719 250 www.ital-accessori.sk e-mail:info@ital-accessori.sk B 1 9 Aktualizované - Updated 12/0/2022 VALNÍKOVÉ NADSTAVBY Bočnicové profily, profily OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR PRE ELOXOVANÉ BOČNICE Názov firmy: Dopyt číslo: Objednávka číslo: Dátum: Objednávateľ: Telefón: Fax: Dodací termín: Celková dĺžka (mm) Skladať: Bočnice ZČ PČ BOČNICA POČET KUSOV DĹŽKA CELKOVÁ (mm) VÝŠKA BOČNICE (mm) POČET PÁNTOV bočnica 1 predné čelo zadné čelo bočnica 3 bočnica 2 kód plachtový s nosom plachtový plachtový s jazýčkom plachtový s tesnením plachtový s tesnením plný bočnicový profil plachtový s nosom spodný s jazýčkom spodný bez jazýčka stredný plný stredný plný stredný plachtový stredný plachtový horný horný názov rozmer 400 400 400 400 400 400 350 200 220 200 100 200 100 200 100 116018 115305 113367 116014 116016 114505 112222 113474 113475 113385 113635 113477 113634 113478 113637 obrázok POZNÁMKY / POŽIADAVKY: lemovanie rozmer kód "U" profil "H" profil "H" profil Kinnegrip bočný Kinnegrip zadný Max bočný Max zadný Planae 2 s lemom Planae 5 bez lemu Planae 6 Bez lemovania Tir-pánt záves pozink. Tir-pánt čap pozink. Doštička 50 mm Doštička 70 mm Skrutka M8x20 Planae Export bez lemu Planae Export s lemom 3 3 4,8 27 34 15 33 46 46 46 44,4 110326 110327 112060 110827 110900 111620 111094 052811 052801 052791 052781 053421 ľavý pravý ľavý pravý ľavý pravý ľavý pravý ľavý pravý

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2ODY=