Hlavná stránka
Mapa stránkyHlavná stránkaKontakty

aktuality
Reflexné pásy a označenie presahujúceho nákladu:

Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,50 t a všetky vozidlá kategórie O₃  a O₄ prihlásené do evidencie vozidiel Slovenskej ⁸) republike musia byť označené odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104

a) od 10. októbra 2009; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 10. októbra 2009.

b) od 1. júla 2010; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. januára 2005 do 9. októbra 2009.


c) od 1. januára 2011; to
platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. januára 2000 do 31. decembra  2004.


⁸)§ 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
Tabuľa pre označenie prečnievajúceho nákladu 500x500x1 mmVyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 20.decembra 2008 v platnosti od 1.februára 2009

§ 3
Označovanie prečnievajúceho nákladu
(k § 51 ods. 5 zákona)

Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako o 40 cm alebo ak náklad na vozidle alebo na jazdnej súprave prečnieva do strany, prečnievajúci koniec nákladu musí byť označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 mm až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45o nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,20 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 400 mm. Za prečnievajúci náklad sa považuje aj bicykel alebo iný predmet prepravovaný na nosiči namontovanom vzadu na vozidle.