Hlavná stránka
Mapa stránkyHlavná stránkaKontakty

novinky
Prídavné pneumatické pruženie:

Katalóg pneumatických pružení 2022
Reflexné označenie:

Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,50 t a všetky vozidlá kategórie O₃  a O₄ prihlásené do evidencie vozidiel Slovenskej ⁸) republike musia byť označené odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104a) od 10. októbra 2009; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 10. októbra 2009.b) od 1. júla 2010; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel
od 1. januára 2005 do 9. októbra 2009.c) od 1. januára 2011; to
platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. januára 2000 do 31. decembra  2004.


⁸)§ 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov


 

Zvláštna preprava:SIGNALIZAČNÝ PRÍSTROJ A DETEKTOR NARKOTICKÝCH SPREJOV:
Mod. St100
Protinarkotizačný signalizačný prístroj s 12-24V napájaním z cigaretového zapaľovača.

Mod. St110
Protinarkotizačný signalizačný prístroj s výstupným relé, s 12-24V napájaním z cigaretového zapaľovača.

Okrádanie vodičov kamiónov počas spánku použitím omamných sprejov je v Európe čoraz rozšírenejší kriminálny čin.

Štrbina stiahnutého okna, vnútorné ofukovače, alebo štrbiny medzi tesneniami dverí, sú slabými miestami, ktoré zapríčiňujú zraniteľnosť kohokoľvek počas spánku, keď sa nachádza v kamióne.

Signalizačné prístroje a detektory narkotických sprejov St100-St110 Securtrucker® sú schopné zistiť prítomnosť narkotických plynov a okamžite signalizovať hlasným zvukovým signálom ich prítomnosť ešte pred ich pôsobením na vodiča. V kabíne 7-8m3 sú tieto plyny rozpoznané v priebehu niekoľkých sekúnd.

Tieto prístroje sú vybavené káblom so zástrčkou pre cigaretový zapaľovač s voliteľným prepínačom 12 alebo 24V napájacieho napätia. Signalizačné prístroje a detektory narkotických sprejov St100-St110 Securtrucker® nevyžadujú inštaláciu.

CHARAKTERISTIKY:

 • funkčnosť, spracovanie a kontrola uskutočnená mikroprocesorom
 • 2 úrovne citlivosti: „normálna" a „nízka"
 • prahová úroveň alarmu sa automaticky prispôsobí okoliu
 • kábel so zástrčkou pre štandardný cigaretový zapaľovač
 • napätie napojenia: voliteľné 12 alebo 24V
 • svetelné znamenie (červená LED dióda) a zároveň zvukový výstražný signál (90dB na 30 cm)
 • svetelné znamenie (žltá LED dióda) znamená vylúčenie z prevádzky, poruchu alebo iný stav
 • svetelné znamenie (zelená LED dióda) - prístroj je zapojený
 • reléový výstup pre aktiváciu protiopatrení (len pre mod. St110)
 • automatické vypnutie po 11.000 prevádzkových hodinách (čo zodpovedá 5 prevádzkovým rokom po 8 hodinách za deň počas 260 pracovných dní/rok) a signalizácia pre „požiadavku výmeny senzora"
 • ochrana proti obráteniu polarity

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napätie napojenia je voliteľné: 12V alebo 24V
Maximálny prúd: 100 mA
Zaťažiteľnosť reléových kontaktov (len pre mod. St110): pri 28V max. 2A
Prevádzková teplota: +5 oC ÷ +45 oC
Rozmery a hmotnosť: 117 x 68 x 35 mm - 200 g
Stupeň ochrany: IP40